Dacht ik toch dat Nederland mensenhandel en de slavernij had afgeschaft. Maar na lezing van onderstaand artikel in het Brabants Dagblad kan ik niet anders concluderen dat dit kabinet slavernij en mensenhandel opnieuw invoert.

En dat terwijl de wet die dit allemaal mogelijk maakt van het vorige kabinet komt. Een wet waar PvdA en CU toen nog fel tegen waren. Lees deze artikelen op sp.nl maar eens: SP keert zich in Senaat tegen ‘afknapbanen-plan’ en deze: Kabinet probeert werk met behoud van uitkering door te drukken.

Maar eerst het stuk uit de zaterdageditie van het Brabants Dagblad:

Misbruik mensen bijstand
Participatiebanen bezorgen werkgevers gratis personeel.

Werkgevers maken op grote schaal misbruik van de rege­ling waarmee zij twee jaar lang gra­tis gebruik kunnen maken van bij­standsgerechtigden. De regeling is bedoeld om werklozen arbeidsrit­me te laten opdoen, maar werkge­vers zetten ze in voor reguliere ba­nen zonder dat ze ze in dienst wil­len nemen. Ook worden bijstands­gerechtigden door re-integratiebe­drijven tegen een scherp tarief ver­huurd aan commerciële bedrijven. Dat blijkt uit onderzoek van deze krant. De praktijk wordt bevestigd door advocaten, de Bijstandsbond en een re-integratiebedrijf.

Bijstandsgerechtigden worden in­gezet als verkoper, cateringmede­werker, kleuterleidster, receptio­nist of planner. Volgens Piet van der Lende van de Bijstandsbond draaien sommige organisaties al voor een belangrijk deel op bij­standsgerechtigden.
Directeur Hans Zuiver van de wel­zijnsstichting Combiwel erkent tientallen bijstandsgerechtigden in dienst te hebben. De meesten zal hij na afloop geen baan aanbie­den. „Veel van deze mensen zijn geen CAO-loon waard. Zolang dat niet verandert, is het voor een werkgever interessanter nieuwe gratis mensen binnen te halen.” Bijstandsgerechtigden die een par­ticipatiebaan weigeren, worden ge­kort op hun uitkering. SP-Kamer­lid Sadet Karabulut: „Dit is waar we bang voor waren. Dit is ge­woon uitbuiting.” GroenLinks-Ka­merlid Ineke van Gent: „Dit is om misselijk van te worden.”

Die re-integratiebedrijven bedrijven gewoon mensenhandel. Zo kan ik mijn geld ook verdienen: bijstandsgerechtigden die door de sociale dienst het mes op de keel  gezet kregen, hebben geen keus. Schrijnend vond ik dit verhaal:

Omdat het haar zelf niet lukte een baan te vinden, werd ze overgedragen aan Pantar voor de verplichte tewerkstelling. Tot haar grote verbazing hadden ze al een baan voor haar: verkoopster bij de Hema. Precies hetzelfde bedrijf waar ze een aantal maanden daarvoor nog gesolliciteerd had, zonder resultaat. “Ik was te oud en te duur, kreeg ik te horen bij de klantenservice.”

Het grote artikel heb ik op bndestem.nl gevonden, klik hier om het te lezen.

De Bijstandsbond is hier te vinden: www.bijstandsbond.org.

Geef een reactie