Reacties op: windmolens, gen-maïs, bult, familie en Mehdi Kazemi

Sommige reacties op blogs vragen weer om een antwoord of om meer aandacht. Hieronder wat antwoorden over windmolens versus kolencentrales, gen-maïs, bult, familie en Mehdi Kazemi.

De bult

Om maar met de bult te beginnen: die is zo goed als weg, vandaag heb ik arnica-gel aangeschaft. De rode vlek is imiddels al een beetje blauw geworden.

Mehdi Kazemi

Jet reageerde op het blog ‘Homo in Iran’.  Mehdi blijkt nog steeds vast te zitten in Nederland. Het zou kunnen komen omdat Boris van der Ham weer een spoeddebat heeft aangevraagd.

Verre familie

Enoch Hartman

Ik kreeg voor de tweede keer een berichtje naar aanleiding van een blog van een heel ver familielid. We zijn het nog niet helemaal eens over de precieze lijn, maar wel heel leuk om op deze manier met mensen in contact te komen die ik anders nooit zou treffen. We hebben in elk geval dezelfde voorvader: Enoch Hartman.

Gen-mais

Gerard Vos reageerde vanuit een ander perspectief op het blog over gen-maïs: bijen. Zo blijkt uit een brief die hij aan minister Cramer heeft gestuurd dat bijen massaal fourageren op bloeiende maïs. Bedenk daarbij dat bijen tot wel 3 kilometer vliegen om aan voedsel te komen, en zo dus het gevaar op kruisbestuiving met normale maïs veel groter is. De brief spreekt voor zich.

Kolencentrales versus windmolens

Henk Daalder reageerde vrij uitgebreid op dit bericht over kolencentrales:

Maar helaas. brabantse provincialen, ook van de SP, willen geen windmolens in het brabantse land, dom dom dom. Nu is er geen alternatief.

Dit vraagt natuurlijk om een reactie. Eerst maar eens wat in ons verkiezingsprogramma staat over duurzame energie (waar ik me overigens sterk voor heb gemaakt):

De provincie dient waar mogelijk onderzoek naar en gebruik van alternatieve energiebronnen te stimuleren. Omdat grootschalige projecten als windmolenparken in het verstedelijkte gebied en het kleinschalige Brabantse landschap op grote bezwaren stuiten, is het zinvoller om te kijken naar kleinere, meer algemeen toepasbare alternatieven. Met name de land- en tuinbouwsector bieden hiertoe veel meer mogelijkheden dan op dit moment worden gerealiseerd.

Ik bestrijd dat wij als SP-fractie tegen windmolens in Brabant zijn. Dat ligt veel genuanceerder. In Brabant zijn voldoende lokaties te bedenken waar windmolens wel kunnen. Maar wat bijvoorbeeld niet kan, is in een kleinschalig landschap molens plaatsen die hoger zijn dan het provinciehuis. Dat plan heeft daadwerkelijk bestaan in de gemeente Bernheze.

Als je bedenkt dat huizen, mits maximaal voorzien van zonneboiler, -panelen en/of kleine windmolens (zie hier), in eigen energiebehoefte voorzien, is er al veel gewonnen. En waarom stimuleren we niet dat al die daken op industrieterreinen en boerenerven benut worden? Ik ben heel nieuwsgierig hoeveel we daarmee kunnen winnen. Er zijn ook genoeg lokaties te vinden in Brabant waar grote windmolens wél kunnen.

Veel kleine producenten maken één grote. Maar dan zal er ook een fatsoenlijke terugleververgoeding voor moeten komen, zodat kleine producenten niet gestraft worden voor hun milieuvriendelijke gedrag.

This Post Has One Comment

 1. Beste Ron,
  Je gaat geheel voorbij aan de taak van de provincie om de groei van duurzame energie opwekking in de provincie te faciliteren.
  Vroeger heette dat BLOW, nu Bali, en het klimaatakkoord van minister Cramer met provincies en gemeentes. Die afspraak is realiseer in 12 jaar een groei van duurzame energie van 3 naar 20%.

  Uit niets blijkt dat de provincie, enige gemeente, of de SP, die doelstelling serieus neemt, of dat de SP op enige andere manier het klimaatprobleem wil bestrijden.

  Dan wordt het vanzelf onvermijdelijk dat er kolen of kerncentrales komen.
  Salami taktiek heet dat, o.a. van de SP.

  Bovendien, waarom is de toren van de provincie normstellend? Je geeft er geen enkele motivatie voor.
  – Die toren is op zichzelf al een extra hoog punt in Brabant. Maar alleen in de buurt van den Bosch en op sommige toegangs wegen zie je dat hoogste punt van Brabant. Elders in het Brabantse landschap zie je die windmolen hoge toren nergens staan.

  Waarom zou je dan de tijdelijke en beste duurzame energie opwekkers die we gewoon nodig hebben om het doel te bereiken, windmolens, dan niet op een goede manier in het landschap opnemen?
  Dat kleinschalige landschap van Brabant kan dat best hebben. Al op een paar kilometer afstand van die windmolens, zie je ze juist in Brabant niet staan.

  Maar het ergste vind ik dat je kennelijk weigert de urgentie in te zien van het bouwen van windmolens.
  Een verantwoordelijke partij, zoals de SP is, zou uit zichzelf een plan moeten laten ontwikkelen om de westelijke helft van de provincie te redden van de zeespiegelstijging. Nu kan dat nog door veel windmolens te bouwen. Niet alleen in West Brabant, maar overal waar dat kan. Zie het Windparken Wiki. Over 200 jaar rest nog slechts het steeds verder landinwaards bouwen van steeds nieuwe dijken. En West Brabant aan de zeespiegelstijging prijs geven.
  Bedenk even wat de brabanders van over 200 jaar zullen denken van de gemakzucht en kortzichtigheid van de bestuurders en politici van rond 2000.
  Laat je ook eens voorlichten door iemand anders dan de door de fossiele regering of natuurclubs goedgekeurde instanties.
  Vraag je eens af waarom ze zich in het buitenland wel zo druk maken over CO2 reductie.

Geef een reactie