Tariq Ramadan & de politiek


In Rotterdam stapte de VVD zich uit het College van B&W vanwege de kwestie Tariq Ramadan. Ook binnen de SP zorgt Ramadan voor discussie, wat op zich niet verkeerd is.

Links en rechts kritiek op Tariq Ramadan

De VVD maakte in het raadsdebat een zwaai van 180 graden om de coalitie te redden. Verbijstering alom. En nu draait de VVD weer terug en stappen de wethouders alsnog op. Wederom verbijstering. Lees Trouw:

VVD stapt uit Rotterdamse coalitie

(Novum) – De VVD is uit de Rotterdamse coalitie gestapt. Reden is de kwestie rondom Tariq Ramadan, de 46-jarige Zwitserse filosoof en theoloog die als zogenoemde bruggenbouwer werkt voor de gemeente Rotterdam. De PvdA stelt verbijsterd te zijn over de stap van de Rotterdamse VVD.

Rondom Ramadan ontstond de afgelopen tijd veel ophef. Zo beweerde de Gay Krant dat de 46-jarige Zwitserse filosoof en theoloog vrouw- en homo-onvriendelijke standpunten uitdraagt. De gemeente Rotterdam zegt dat dit niet het geval is. De gemeente heeft een aantal bandopnamen en teksten waar de Gay Krant zich op baseerde laten vertalen en analyseren. De uitspraken van Ramadan blijken onjuist, onvolledig en uit hun context te zijn getrokken, stelt de gemeente.

Vorige week donderdag besloot de Rotterdamse gemeenteraad dat Ramadan mocht blijven. Wel werd een PvdA-motie aangenomen waarin werd aangegeven dat de functie van Ramadan en de resultaten die van hem worden verwacht duidelijker moeten worden aangegeven. Een motie van Leefbaar Rotterdam om Ramadan uit zijn functie als integratie-adviseur te ontheffen, kon niet rekenen op een meerderheid in de gemeenteraad.

Ook de VVD gaf bij de gemeenteraadsvergadering aanvankelijk aan dat Ramadan uit zijn functie moest worden gezet, omdat de mist over zijn standpunten nog niet zou zijn opgetrokken. Uiteindelijk stemde de VVD echter toch in met het aanblijven van Ramadan, laat fractievoorzitter Peter van Heemst van de PvdA weten. Hij vindt dat er geen peil te trekken is op het standpunt van de VVD.

De PvdA stelt de keuze van de VVD mede vanwege de houding van deze partij over de kwestie niet te snappen. “Eerst stellen ze vast dat Ramadan een consistent en consequent verhaal heeft over respectvol omgaan met homo’s en over de positie van de vrouw. Vervolgens roept de VVD-fractie dat Ramadan moet opstappen. Daarna stemt de VVD in de raad in met zijn aanblijven om daarna mee te gaan met de PvdA-motie om de condities waaronder hij zijn werk doet aan te scherpen.”

De kwestie Ramadan is volgens de PvdA nu ‘opeens’ zo belangrijk dat de VVD breekt met het stadsbestuur. “Er is geen touw aan vast te knopen”, stelt Van Heemst. Van Heemst stelt ook niets van de stap van de VVD te snappen, aangezien de partij volgens hem ‘al drie jaar lang vol lof’ is over de prestaties van het stadsbestuur.

De PvdA-fractievoorzitter beschuldigt de Rotterdamse VVD ervan de oren te laten hangen naar de landelijke VVD. Die kijkt volgens hem met ‘angst en beven’ naar slechte polls. “Het Rotterdams belang wordt dus ondergeschikt gemaakt aan het landelijk VVD-partijbelang.”

En de SP

Mijn eigen partij zendt verschilende signalen uit over Ramadan. De Tweede Kamerfractie stelde vragen en Agnes Kant en Sadet Karabulut schreven een opinie-artikel (lees hier ‘Scheiding overheid en religie ligt onder vuur‘). Anja Meulenbelt was niet echt gelukkig met de vragen, zoek even op haar weblog (hier) op Ramadan. De Rotterdamse SP wordt er ook genoemd. Die heeft een uiterst genuanceerd verhaal over Ramadan:

SP: Ramadan geen probleem maar ook geen oplossing

Vandaag maakte wethouder Grashoff de resultaten van het onderzoek naar de uitspraken van Tariq Ramadan bekend. De SP heeft de aanstelling van Ramadan in 2007 als gasthoogleraar in Rotterdam nooit nodig gevonden. Ook de verlenging van zijn contract in januari 2009 vond de SP zonde van het geld. Dat wil niet zeggen dat de SP blij is met de polarisatie tussen sommige moslims en moslim-vrezers die naar aanleiding van deze kwestie opnieuw het politieke debat domineert.

Sinds begin 2007 is Tariq Ramadan, bekend academicus en islamdeskundige, gasthoogleraar aan de Erasmus Universiteit. De afgelopen twee jaar werd daar veel geld in geïnvesteerd, en dit voorjaar is die aanstelling voor nog eens twee jaar verlengd. De SP was en is daar niet voor. Ramadan werkt vier dagen per maand op de universiteit, en legt tegen een duur uurtarief bezoekjes af aan Rotterdammers – die hij alleen in academisch Engels, Frans of Arabisch te woord kan staan. Dat draagt weinig bij aan de integratie in Rotterdam.

Wat de aanstelling van Ramadan en de Islamdebatten van Leefbaar Rotterdam een paar jaar geleden gemeen hebben, is dat naar integratie vooral wordt gekeken vanuit een cultureel en religieus perspectief. Dat is mede het gevolg van hoe het integratiedebat in Nederland de afgelopen jaren vorm heeft gekregen: steeds meer worden moslims gezien als een homogene groep en worden discussies over integratie voornamelijk gevoerd tussen mensen die denken dat moslims inherent onbetrouwbaar en gevaarlijk zijn, en mensen die denken dat dat niet het geval is.

De afgelopen weken stond die discussie ook centraal in de debatten rond de positie van Ramadan. De Gaykrant beschuldigde Ramadan ervan homo- en vrouwonvriendelijke uitspraken te hebben gedaan. In een onderzoek stelt het gemeentebestuur nu dat uit bandopnamen blijkt dat die uitspraken uit hun verband zijn gerukt of onjuist of onvolledig zijn weergegeven. Dat wil niet zeggen dat de discussie over Ramadan nu voorbij is: met name de VVD en Leefbaar Rotterdam zullen blijven zoeken naar bevestiging van hun idee dat Ramadan een ‘wolf in schaapskleren’ is.

De SP is een emancipatie-partij en wij staan dan ook pal voor de emancipatie van vrouwen, homo’s en andere achtergestelde groepen. Vanuit die positie gaan wij graag het debat aan met intellectuelen als Ramadan, met het gemeentebestuur, met partijen als Leefbaar Rotterdam en andere Rotterdammers.

Tariq Ramadan is voor sommigen, ook in Rotterdam, een inspiratiebron. Het is het goede recht van iedereen om naar lezingen te gaan en boeken te lezen waarvan mensen denken iets te kunnen leren. Op het moment dat Ramadan echter een officieel instrument wordt van het gemeentebestuur om integratievraagstukken in deze stad aan te pakken, draagt dat bij aan een legitimering van een integratiedebat dat uitsluitend over moslims en de islam gaat. Integratie wordt dan alleen nog een kwestie van ‘een zoektocht naar de liberale islam’ en van ‘burgerschap’. Wat de SP betreft is integratie vooral een kwestie van sociaal-economische problemen: armoede, werkloosheid, segregatie en taalachterstand. Aan het oplossen van die problemen is ook door dit gemeentebestuur te weinig gedaan.

De Rotterdamse SP is niet bang voor religie, niet voor het Christendom en ook niet voor de Islam. Integendeel. Bij het ondersteunen van projecten van religieus geïnspireerde personen of organisaties moet het criterium zijn: helpt dit mensen meetbaar vooruit en zijn hun doelen op dit terrein in overeenstemming met onze doelen? Dus krijgt het Leger des Heils om daklozen op te vangen; krijgt Youth for Christ geld voor jongerenwerk; en krijgt het bijzonder onderwijs geld om les te geven. Maar een gemeentebestuur dient zich niet rechtstreeks te bemoeien met welke ideeën mensen binnen hun geloof aanhangen, zolang deze de wet niet overschrijden. En belangrijker: de gemeente moet niet bijdragen aan het centraal stellen van religie als het grootste probleem in het integratiedebat.

SP & emancipatie…

Heel nobel te lezen dat men in Rotterdam (de lokale SP wel te verstaan) vindt dat de SP een emancipatiepartij is die pal staat voor de emancipatie van vrouwen, homo’s en andere achtergestelde groepen. Ik vrees dat de wens hier de vader van de gedachte is. In Rotterdam, Den Bosch, de Brabantse Statenfractie, daar heb ik nooit enige weerstand ondervonden voor de homo-emancipatiestrijd.  Integendeel zelfs. maar dat geldt zeker niet automatisch voor de SP als geheel.

Zelf zweef ik behoorlijk tussen de visie van Anja Meulenbelt en de Rotterdamse SP enerzijds en die van Sadet Karabulut en Agnes Kant anderzijds. Het probleem is dat ‘rechts’ elke gelegenheid aangrijpt om moslims de maat te nemen en zo het debat kaapt. De Gay Krant beschouw ik gemakshalve ook maar als rechts. Maar enkele van mijn zeer linkse SP-vrienden noemen Ramadan gewoon een foute man, iemand die simpelweg niet deugt. Tja.

Ik ben altijd erg recht door zee geweest als het om scheiding van kerk en staat gaat. Youth for Christ die in een zeer gemêleerde buurt het jongerenwerk verzorgt vind ik al te ver gaan. Ik vertrouw organisaties die op grond van hun geloof bepaalde groepen uitsluiten geen uitgbesteedde overheidstaken toe.

Tariq Ramadan mag vinden, denken en zeggen wat hij wil over homo’s. Maar als door de overheid betaalde kracht zie ik er helemaal niets in. Als hij echt een radicaal andere boodschap verkondigt voor moslimpubliek dan voor een westers publiek, vind ik dat op zijn minst dubieus.

This Post Has 4 Comments

 1. “zeer linkse SP-vrienden” bestaan niet (meer).

 2. Jij kent die vrienden niet. En het hangt er natuurlijk vanaf wat je links noemt. Voor sommigen is het nooit links genoeg.

 3. bedankt voor de duidelijke uiteenzetting
  mijn conclusie: als homo ben je bij de sp aan willekeur overgeleverd
  op 4 juni wordt het dan toch maar een stem op de pvv

 4. @ Sven:

  Naast homo ben ik ook nog mens. En die mens maakt meerdere afwegingen als het op partijkeuze aankomt. Voor mij is de houding van de partij t.o.v. (homo-)emancipatie heel belangrijk, maar er speelt meer.

  De PVV komt ook op voor homo’s, maar zet anderen in de hoek. En het tegen elkaar opzetten van groepen is niet mijn idee van een ideale samenleving.

  Daarnaast hebben de SP en de PVV ook diametraal tegenovergestelde ideeën over sociale en economische zaken.

  Voor mij is de SP de partij die het dichtst bij mijn principes staat (menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit).

  Dat het homostandpunt niet altijd even fanatiek naar voren gebracht wordt vind ik jammer, maar niet doorslaggevend.

  In de 18 jaar dat ik lid wordt is er wel het e.e.a. veranderd t.a.v. de houding vande partij t.o.v. homo’s. Niet snel, maar wel veranderd.

  En nu hebben we een homoseksuele lijsttrekker voor de Europese verkiezingen.

Geef een reactie