Hadden we het vorige week vrijdag in de commissie eindelijk voor elkaar dat er een ferm nee tegen de ontwikkeling van megawinkelcentra in Brabant werd uitgesproken, nu dwingt het Rijk ons om dit ook goed te regelen. En dat allemaal enkele dagen voor het referendum in Tilburg.

Uit het Brabants Dagblad van vandaag: 

De provincie Noord-Brabant moet de vestiging van een shopping mall in Tilburg zeer waarschijnlijk bij verordening verbieden. Het kabinet verplicht haar en ook andere provincies om gemeenten te dwingen slechts nieuwe winkelcentra toe te staan als die niet ten koste gaan van het winkelbestand in wijken en bin­nensteden.

Provinciale Staten wij­zen in overgrote meerderheid de mall in Tilburg en andere steden juist af omdat die de binnenstad zal leegzuigen, zo bleek afgelopen vrijdag.

Het kabinet ging dezelfde dag ak­koord met een zogeheten Algeme­ne maatregel van bestuur (Amvb) die omwille van het rijksbelang een hoeveelheid regels stelt aan de inhoud van bestemmingsplannen. De provincies krijgen de opdracht om deze regels aan gemeenten voor te schrijven. Voor detailhan­del moet dat via het zwaarst moge­lijk regime volgens de nieuwe Wet ruimtelijke ordening die op 1 juli vorig jaar in werking trad. Dat is de Verordening Ruimte die het provinciebestuur (GS) juist zo min mogelijk wil gebruiken om regels flexibel te kunnen blijven toepas­sen. 

Hier het hele artikel

Ik kan me voorstellen dat dat de Tilburgers rauw op hun dak valt, maar we hebben in Provinciale Staten veel eerder geprobeerd om een uitspraak te krijgen over deze grootschalige ontwikkelingen. Wij (SP) vinden dat je niet altijd hoeft te wachten voordat een concreet verzoek of plan zich aandient voordat je een uitspraak doet. Voor je het weet is het namelijk zover.

Dat die principiële discussie werd afgehouden had natuurlijk alles te maken met de verstoorde politieke verhoudingen in Tilburg zelf waar vorig jaar zomer het CDA plotseling uit het College van B&W ging (gezet of stapte, ik weet het even niet meer). En politieke partijen hebben allemaal contacten met hun provinciale collega’s en waar het CDA eerst mee afkoerste op een megamall, strijdt ze nu gezusterlijk met de SP tégen. De SP die nu wel in het College van B&W zit en daar samen met GroenLinks en oppositiepartij CDA actie voert tegen de komst van het grote winkelcentrum (iets anders is het niet).

Beter laat dan nooit, en daarom ben ik toch blij met de principiële uitpsraken van CDA en SP in Provinciale Staten, samen een meerderheid. Nu is wel het moment dat de provinciale politiek laat zien wat het waard is. Niet voor niets hoor je na het Essent-debacle links en rechts burgers zeggen dat een provinciaal besluit niks zegt. Nu dus doorpakken en de zaak definitief verankeren in de provinciale omgevingsverordening, zoals het Rijk dat verlangt. (zie hier het verslag van de commissievergadering op het blog van Annegien Wijnands, PvdA)

Jammer voor burgemeester Vreeman, die het allemaal niet sportief oppakt, zie hier. Hij wekt zo wel de indruk dat het zijn eigen persoonlijke speeltje is.

En zo onze eigen geloofwaardigheid een beetje terugbevechten.

Geef een reactie