Provinciaal Waterplan II

Provinciaal Waterplan II

Nog tegoed van donderdagavond: het verslag van de extra commissievergadering over het voorontwerp Provinciaal Waterplan.

Provinciaal Waterplan

De Binnendieze in de binnenstad van 's-Hertogenbosch.

De tweede vergadering, omdat op de eerste versie van Gedeputeerde Hoes te veel kritiek was.

Het zou dus een spannend avondje kunnen worden omdat voor mij vooraf niet helder was of met name het CDA tevreden was met alle wijzigingen. En er was hard gewerkt in de afgelopen weken om veel (lang niet alle) vragen te beantwoorden en enkele wijzigingen door te voeren.

Het CDA was tevreden met een aantal wijzigingen maar bleef kritisch op een anatal onderdelen. Hier zie ik toch een beetje dualisme in ontwikkeling. Er ontstaan af en toe wisselende meerderheden en dat biedt mogelijkheden voor de oppositie.

Ingang Rijn-Scheldekanaal bij Krammer-Volkerrak

Ik had besloten er maar vol in te gaan. Los van een paar verbeteringen, waren ook enkele verslechteringen doorgevoerd. En gelukkig was op een enkel punt het CDA het met ons eens. Zo komt er geen belastingvrije voet voor grondwaterontrekkingen, maar zal waarschijnlijk voorlopig het heffingstelsel overeind blijven. Al blijft het afwachten welke versie de inspraak ingaat, want Onno Hoes moet nog met collega-Gedeputeerde Rüpp om de tafel.

Herstel van meanders van de Aa bij Dinther.

Die was volgens Hoes bijvoorbeeld ook voorstander van bouwen op eigen risico in de winterbedding van rivieren. En dat waren CDA en SP niet met Gedeputeerde Staten (GS) eens. Dat mag dus opnieuw in GS besproken worden, afwachten hoe dat afloopt. Gaan GS niet mee, dan kunnen Provinciale Staten (PS, voor de helderheid nog maar eens een keer PS = volksvertegenwoordiging, GS = dagelijks bestuur) volgend jaar als we erover besluiten nog wijzigingsvoorstellen indienen. Uiteindelijk hebben wij het laatste woord.

Klimaatadaptatie

Oftewel, in hoeverre zijn we met onze plannen al uitgerust om de gevolgen van klimaatveranderingen d ebaas te zijn. Ook daar waren eerder vragen over gesteld. Nu was een zinnetje toegevoegd over de ‘Commissie Veerman’ (de Deltacommissie). Maar meer ook niet. Op mijn vraag waarom niet antwoordde Onno Hoes dat hij nog twijfelde aan de gevolgen van de klimaatverandering voor Brabant en dat na onderzoek pas wil beslissen wat in Brabant nodig is. Hopelijk missen we hier de boot niet.

Bouwen in uiterwaarden: De Heus in Ravenstein.

Biodiversiteit

Nog zo’n vaag paradepaardje van onze groene Gedeputeerde. Ook hier was een stukje tekst toegevoegd zonder concreet te worden. Maar, om nog maar eens op de steenuiltjes terug te komen, ik hoor geluiden uit de provincie waar ik niet blij van wordt. Een instrument dat tot op heden nog niet is ingezet is de aanwijzing van Beschermde Leefgebieden. Volgens Hoes gebeurde dat al, voor zover ik weet nog niet. Wordt ook uitgezocht. Hiermee dwing je gemeenten rekening te houden met beschermde soorten, ook bij natte natuurparels.

Structuurvisie

Zo was er ook een meerderheid voor om in de nieuwe Structuurvisie inpassingsplannen t.b.v. de natte natuurparels te maken. Ook dat moet weer besproken worden in GS. Hoes kon hier geen toezegging op doen.

Door drinkwaterwinning verdroogt 'De Groote Meer' in Grenspark Zoom.

En zo kan ik nog wel even doorgaan. Opvallend is steeds weer de felheid van de VVD op de SP. Niet dat het erg is, maar het valt op. Ik kreeg een tamelijk bits gestelde vraag of ik vond dat dit plan nog niet de inspraak in kon. Waarop ik de VVD meldde erg benieuwd te zijn naar hun inbreng omdat die in oktober erg mager was en mede daardoor niet helder was hoe de zaken er voor stonden.

Uitgebreid bedankte de VVD haar Gedeputeerde voor de antwoorden op haar vragen in de vorige commissievergadering. Ik zag de nodige wenkbrauwen fronsen. Zoveel vragen waren er door de liberalen niet gesteld. Verder was het jammer dat de PvdA Annegien Wijnands vanwege ziekte moest missen. Ik wist dat ze zich degelijk had voorbereid. Voor een vervanger valt het niet mee om zo’n zwaar onderwerp even over te nemen.

Toegankelijke of afgeschermde waternatuur? Particuliere waterpartij in Schijndel.

En dan hadden we tot slot een nieuw burger-commissielid voor de Brabantse Partij. Iroy Konings vervangt de komende tijd Aloysia Jetten die voorlopig nog niet kan werken. Haar vervanger is actief in de lokale politiek (Leefbaar Rucphen) en wat gegoogle leverde op dat hij na de Jonge Fortuynisten, nu bestuurslid is van de JOVD.

En zondag gaat hij samen met SP-ers en Milieudefensie in Heesch een protestbos aanplanten tegen Waalboss. Kan ik meteen controleren of de rode beuk nog leeft…

Biodiversiteit: Grote Modderkruiper versus bedrijventerrein.

Geef een reactie