Onrust door affakkelen BASF

In West-Brabant is weer onrust ontstaan door recente affakkel-activiteiten door BASF in de provincie Antwerpen, net over de grens bij Bergen op Zoom. Steevast een hoop gedoe in de krant, maar is affakkelen wel zo slecht?

Eerst maar eens het artikel (uit BN/De Stem) dat ik doorgestuurd kreeg van SP-collega Gonnie Andreas:

BASF krijgt controle fakkelen

De Vlaamse milieu-inspectie gaat een onderzoek doen naar de overlast door het affakkelen van BASF. De inspectiedienst wil kijken of het wel nodig is dat het chemiebedrijf zo vaak affakkelt en of het toevoegen van stoom correct gebeurt.

Woordvoerster Diana Leuci van het Vlaamse departement Leefmilieu, Natuur en Energie, waar de milieu-inspectie onder valt, zegt dat de inspectie plaatsvindt na klachten uit Nederland van Bert Meijer Drees (D66). Volgens Leuci zijn er geen milieu-overtredingen. “We willen dat er alles aan gedaan wordt om de overlast voor omliggende gemeentes te beperken.

Bovendien willen we weten waarom er zo vaak wordt afgefakkeld en of dat niet te snel gebeurt. We hebben daar nu geen gegevens over. Ook denken we dat er beter gecommuniceerd moet worden met de gemeenten”, aldus Leuci.

Bij de eerstvolgende routinecontrole bij het bedrijf wordt bekeken of alle procedures optimaal verlopen. De milieu-inspectie voert enkele keren per jaar veiligheidscontroles uit bij ‘zware bedrijven’, waartoe ook BASF wordt gerekend. Het doel is volgens de woordvoerster om een einde te maken aan het geluidsoverlast en de lichthinder. “Ik begrijp dat het affakkelen en veiligheidsmaatregel is bij een storing. En dat zuurstof via stoom onder druk wordt toegevoegd om het roet te verbranden.”

In een reactie zegt D66-raadslid blij te zijn met het onderzoek. “Anderzijds is het natuurlijk een schande dat het college niet eerder aan de bel heeft getrokken bij de Vlaamse inspectie.”

Ik heb onlangs een gesprek gehad met de milieu-ambtenaar van de provincie. Wat me bij is gebleven (ik heb er niet over geblogd merk ik nu pas, en mijn aantekeningen heb ik even niet binnen handbereik), is dat er juist tijdens het affakkelen minder fijn stof-uitstoot is dan tijdens de reguliere productie.

Dan lag er nog een vraag hoe het kan zijn dat in Vlaanderen soms een smogalarm wordt afgegeven terwijl net over de grens in Brabant dat dan niet gebeurt. Houdt fijn stof en smog zich niet aan het verdrag van Schengen en stopt het keurig bij de grens? Natuurlijk niet! Het zit hem in andere uitleg van EU-richtlijnen, of een strengere toepassing daarvan in Vlaanderen.

Ik slaag er nu niet in een ambtelijk stuk snel leesbaar hier weer te geven, maar het stukje over Vlaanderen maakt wat duidelijk:

In België (Vlaanderen) zijn ten aanzien van fijn stof andere keuzes gemaakt. Indien daar voor twee dagen na elkaar daggemiddelde fijn stofconcentraties worden voorspeld die gemiddeld voor Vlaanderen hoger zijn dan 70 μg/m3 wordt de bevolking geïnformeerd en worden snelheidsbeperkende maatregelen (90 km/u op sommige snelwegen/ringwegen) getroffen.

Wat helder is: het affakkelen zorgt voor veel geluids- en lichtoverlast, juist voor de bewoners van West-Brabant. Ik begreep overigens dat er op bestuurlijk niveau geregeld overleg is met de collega’s van de provincie Antwerpen. Dat is geen overbodige luxe.

Ik weet nu ook wat een extra meetpunt kost. Vlaanderen, of de provincie Antwerpen heeft gewoon meer geld uitgetrokken  voor extra meetpunten. In Nederland regelt het RIVM dit en Brabant heeft na aandrang van lokale en provinciale politiek besloten een extra (mobiel) meetpunt tijdelijk in Ossendrecht te plaatsen. Dit kost een meetpunt:

 

1e jaar

2e jaar

3e jaar

4e jaar

5e jaar

omschrijvingaanschaf
Behuizing inclusief beveiliging, airco, enz.

€10.000,-

Apparatuur;NOx
SO2
PM10
VOS
Data-acquisitie

 

€9.000,-€9.000,-€35.000,-€35.000,- €10.000,-

Beheer en onderhoud

€13.000,-

 €13.000,-

 €13.000,-

 €13.000,-

 €13.000,-

 

 

 

     
Totaal per jaar ex.BTW

€138.000,-

 €13.000,-

 €13.000,-

 €13.000,-

 €13.000,-

Geef een reactie