Onderzoek onderzocht

Na alle commotie over het onderzoek van de commissie Beleiedsevaluatie (cieBE) door a) het lekken naar de pers en b) onzorgvuldigheden heeft de cieBE besloten een onafhankelijk onderzoeker het onderzoek te laten onderzoeken. Daar kun je cynisch over doen, maar de insteek is oprecht om te laten bezien of het onderzoek nog verder behandeld kan worden.

Eerder blogde ik al over het lek (zie hier). Wat het voor mij als commissielid lastig maakt, is dat de vergaderingen niet openbaar zijn. Alles wat we ondernemen of alles wat ik heb gezegd in het hele proces mag ik nog niet openbaar maken totdat het rapport af is.

Dat maakt dat ik wel eens op mijn tong moet bijten bij het lezen van een analyse (column in de krant) waar je naam niet zo positief genoemd wordt, terwijl er ik wel degelijk mijn mond heb opengedaan op gezette tijden.

Maar goed, er is veel overlegd en nu is er een persbericht, dat ik hierbij integraal weergeef. De geschiedenis zal leren (en ik zal het hier t.z.t. zeker melden) wie wat wanneer heeft gezegd.

DESKUNDIGE TOETS ONDERZOEK NAAR RECONSTRUCTIE

Om kwaliteit, methode en proces van onderzoek te beoordelen

 

De Commissie voor Beleidsevaluatie (BE) laat prof. dr. J.A.P. Hagenaars het lopende onderzoek naar reconstructiebeleid toetsen op de gevolgde methoden, het onderzoeksproces en de resultaten. De afgelopen tijd ontstond onrust rond het onderzoek. De Commissie voor Beleidsevaluatie hecht aan een adequaat, objectief en kwalitatief goed uitgevoerd onderzoek.

Daarom zal prof. Hagenaars, deskundig op het gebied van methodologie, het onderzoek toetsen en vóór het kerstreces zijn bevindingen kenbaar maken. Afhankelijk van de bevindingen van deze toets, zal de commissie een besluit nemen of het onderzoek naar het reconstructiebeleid verder wordt behandeld en zo ja, op welke manier.

Professor Jacques A. Hagenaars was tot begin dit jaar hoogleraar Methoden en Technieken aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit van Tilburg. Hagenaars (1945) heeft een grote staat van dienst aan de UvT, waar hij sociologie studeerde, cum laude afstudeerde, en in 1985 promoveerde. Hagenaars groeide in Tilburg door tot hoogleraar (1987) en was tevens verbonden aan de KULeuven. Ook was hij in de periode na 1994 gasthoogleraar op verschillende internationale, gerenommeerde universiteiten.

Het onderzoek naar het reconstructiebeleid is nog niet afgerond. Een van de doelen van het onderzoek is inzicht krijgen in de rol van Provinciale Staten bij langlopende en complexe processen, zoals de reconstructie. PS beogen met dit onderzoek in de toekomst meer handvatten te hebben om goed te kunnen sturen op dergelijke ingewikkelde en langlopende maatschappelijke processen.

Voor de helderheid: mocht er twijfel zijn over het  rapport of de totstandkoming ervan (na toetsing), dan kan de cieBE beslissen het rapport verder niet aan te bieden aan Provinciale Staten. En hier laat ik het voorlopig weer bij.

Geef een reactie