Statenvergadering gouden handdrukken


Zojuist is de vergadering van Provinciale Staten (PS) begonnen. Aan het woord was eerst de heer Coonen van het CDA over wat officieel het onderzoek over de afvloeiingsregelingen heet.

De media stonden er bol van de laatste dagen, niet in de laatste plaats omdat de politiek het nodig vond het rapport geheim te houden tot aan de vergadering. Onder druk van die media en ik denk ook de publieke opinie, is het embargo gisteravond al opgeheven.

Hier kun je het Omroep Brabant-journaal bekijken van donderdag. Onder Andere SP-fractievoorzitter Nico heijmans komt in de uitzending aan het woord. Het rapport van de Zuidelijke Rekenkamer zelf is nu op de webstek van de provincie binnen te halen in pdf-formaat.

De heer Coonen (CDA) besloot met het uitspreken van de hoop dat PS de publiek-controlerende taak op te pakken zonder dat de media de agenda bepalen (of iets van die strekking). Nico Heijmans begon zijn verhaal met de complimenten voor het werk van de rekenkamer. Het college gaf een half jaar geleden aan op vraag van de SP dat het niet doenlijk was om een overzicht te produceren van afvloeiingsregelingen aan ambtenaren. De rekenkamer lukt het nu in een korte tijd wél. Eén van de conclusies die uit het rapport komen is dat ‘Hoe dichter bij het vuur..’ Eén van de conclusies is namelijk dat juist de hoge functionarissen relatief vaker met een gouden handdruk zijn heengezonden.


Collega’s Mia van Boxtel & Gonny Andreas in kerstsfeer. 

Coonen interrumpeerde Nico Heijmans hierover. Het CDA vindt dat voor sommige (hogere) functies het passend kan zijn dat er betere regelingen zijn.  Nico trok als langzittend Statenlid ook het boetekleed aan voor wat betreft de rol van PS. “We hadden het kunnen controleren”. De dubbele houding die het college van Gedeputeerde Staten (GS) aanneemt ten opzichte van de conclusies kan voor de SP in elk geval niet. Aan de ene kant constateert GS dat er sprake is van een trendbreuk sinds 2003, aan de andere kant betwist GS enkele belangrijke conclusies van de rekenkamer.

De conclusie van Nico was dat de rekenkamer helder is: de provincie heeft in veel gevallen meer betaald dan nodig en sociaal is. Hij riep PS op om het beleid dat tot 2003 is gevoerd af te keuren en houdt hierover en motie achter de hand die liefst gezamenlijk ingediend en aangenomen wordt.

(Lees ook het verslag op het weblog van Annegien Wijnands)

Geef een reactie