Ons Tweede Kamerlid Sadet Karabulut heeft een interessant opiniestuk geschreven in NRC Handelsblad. Gelukkig mag je in dit land bewonderen wie je wil. Sadet heeft o.a. kritiek op deelraadswethouder Marcouch, die ik hier al eens prees om zijn moed zijn nek uit te steken. Sadet vind ik één van de betere kamerleden van onze Haagse fractie.

In NRC heeft ze naast kritiek op de Wildersen van deze tijd, ook kritiek op PvdA-ers, waaronder Marcouch. Hier is de oorspronkelijke, volledige tekst van Sadet te lezen:Stop de islamisering van het integratiedebat‘.

This Post Has 2 Comments

 1. In het opiniestuk ‘Stop de islamisering van het integratiedebat’ pleit Sadet Karabulut ervoor dat religie buiten het integratiedebat moet worden gehouden. Maar dat is geheel in tegenstelling tot de visie die de SP in de nota ‘Gastarbeid en Kapitaal’ (1982) tentoon spreidt, waarin problemen rond integratie worden toegedicht aan de (eigenaardigheden van de) islam.

  In de brochure stond o.a. over de islam (van Theun de Vries):

  “…de middeleeuwse achterlijkheid … deze religie voor nomaden en woestijnrovers … een gedragspatroon, dat de originele achterlijkheid halsstarrig in stand houdt … een Fremdkörper in onze samenleving…”

  Die tekst is na beschuldigingen van discriminatie en racisme e.d. van andere linkse partijen stilzwijgend verwijderd. Vragen over deze nota worden op de SP weblogs ook verwijderd.

  “Het verschil in ontwikkeling en cultuur maakt het zeer moeilijk voor Nederlanders om met hun buitenlandse collega’s samen te werken en samen te wonen.” De negatieve opstelling van veel Nederlanders zou daarom wel begrijpelijk zijn, stelde de SP. Discriminatie kon men dat niet noemen.
  De migranten ondermijnden ook de arbeidersstrijd. Ze zouden namelijk door hun ‘achterlijke’ islamitische cultuur allemaal te slaafs zijn naar de werkgevers toe.

  “De problemen bij gezinshereniging” kwamen in de nota ook aan de orde. En dan ging het niet over de slechte woningen, het racisme en de uitbuiting waar migrantenvrouwen mee te maken kregen, maar ging het voor de SP uitsluitend om “de problemen” die ze zelf zouden veroorzaken. Verder dan burenroddels kwam men daarbij nauwelijks. Men wijdde uitgebreid uit over ritueel slachten, lekkages van wasmachines en gesloopte toiletpotten.

  Ook rond het SP-voorstel om per wijk een quotum van maximaal 10% allochtonen toe te laten om integratie te bevorderen, kwam een kwade reuk te hangen. “Het heeft de SP veel schade berokkend, het heeft ervoor gezorgd dat we later in de Tweede Kamer zijn gekomen”, zei Tiny Kox. “Jarenlang was het binnen links gebruikelijk om te roepen: de SP wil dat buitenlanders oprotten. Het was duidelijk dat we er niet doorkwamen, dus zijn we er vanaf 1985 over gaan zwijgen.”

  Jan Marijnissen zei in 1995 nog over de nota: “Om eerlijk te zijn: ik ben er trots op dat wij ver voor Bolkestein, maar dan ook heel erg ver voor Bolkestein, dit onderwerp op de agenda hebben gezet.” En tijdens het Eurodusnie verkiezingsdebat op 18 januari 2003 onthulde Krista van Velzen dat ze de toon van ‘Gastarbeid en Kapitaal’ niet zo goed vond, maar dat ze er inhoudelijk nog wel helemaal achter kon staan. Ook Tiny Kox heeft aangegeven dat de standpunten uit de nota ‘Gastarbeid en Kapitaal’ niet zijn gewijzigd.

  Zolang er niemand binnen de SP afstand neemt van ‘Gastarbeid en Kapitaal’, en zolang de partij elke discussie over deze ideeën de kop indrukt en bezorgde burgers met fatsoenlijke vragen de mond snoert is mijns inziens een pleidooi voor het ontkoppelen van religie (en hopelijk ook ‘de kwaliteit van een cultuur’) van het integratiedebat een wassen neus.

  Logischerwijs vraag ik u nu: staat u net als uw partij ook (nog steeds) achter de nota ‘Gastarbeid en Kapitaal’ waarin de islam wordt weggezet als een achterlijke religie, en moslims (mohammedanen) als een probleem cq Fremdkörper voor de Nederlandse samenleving? Zo ja waarom? Zo niet, bent u van plan om zich daar publiekelijk van te distantiëren? En zo niet, waarom niet?

Geef een reactie