Naar Budel & Dorplein

[mappress]

Vorige week op maandagmorgen vroeg op pad om op tijd in Budel-Dorplein te zijn. samen met SP-collega Willemieke Arts praten met Kempen Airport, bewoners en de wethouder over vlieglawaai en de plannen voor Duurzaam Industrieterrein Cranendonck. Een inhaalblog.

Feiten verzamelen kon je het niet noemen, wel meningen verzamelen. Want iedereen die we spraken had wel een eigen verhaal waar iets voor te zeggen valt, waardoor het weer lastig is een conclusie te trekken.

De aanleiding was een brief van Chester Stibbe n.a.v. een gewijzigde vliegroute van Kempen Airport: over Budel-Dorplein i.p.v. er omheen. En dat had effect: enkele tientallen klachten bij de gemeente over vlieglawaai.

20110228-kempen-airport-vliegtuig-buiten

Een slimme actie van de directeur van Kempen Airport volgens de één, een domme actie volgens de ander. Noud Franssen betoogde dat een uitbreiding van industriële bebouwing rond  zinkfabriek Nyrstar (voorheen Budelco) het vliegveld in de problemen brengt. De veiligheidsgrenzen worden dan overschreden.

Kempen Airport (dat werd uitgelegd d.m.v. een driedimensionaal modelletje) kan vliegen op een bepaalde hoogte en in bepaalde richtingen. Ze blijven onder de aanvliegroute van militaire basis Kleine Brogel. Die laatste zorgt voor veel meer overlast doordat Budel-Dorplein letterlijk onder de landingsroute van de Belgische F-16’s ligt.

20110228-kempen-airport-grasveld

Hierdoor moeten vliegtuigen van of naar Kempen Airpoirt scherp afbuigen en er moet een onbebouwde zône onder die vliegroute’s liggen om inzittenden en onderwonenden nog enige kans te geven op overleven bij een ramp.

Terzijde, maar niet onbelangrijk: Nederlanders kunnen nergens heen met hun klachten van vlieglawaai veroorzaakt door de Belgische F-16’s. Alleen met de Belgische nationaliteit kan bij de politie aldaar officieel klacht neergelegd worden. Klagen over Kempen Airport is ook nog niet geregeld. Klachten die bij de gemeente Cranendonck zijn neergelegd zouden naar de provincie als bevoegd gezag moeten. Maar die heeft de procedure nog niet op orde.

En zo komen we bij het Duurzaam Industrieterrein Cranendonck (DIC). Nyrstar heeft veel meer grond in haar bezit dan ze gebruikt of nodig heeft. Dicht bij Dorplein ligt op het terrein een oude stort (ook hier twee varianten op één verhaal: ‘enkel huisvuil’ en: “zinkafval en huisvuil’). Verder een stukje natte natuurparel waar de beschermde heikikker vrij geïsoleerd leeft + een  bekkens met oude vervuiling (jarosiet) en veel braakligend terrein.

20110228-kempen-airport-vlaggen

Volgens de één heeft Nyrstar de gemeente en provincie in de tang omdat het op de eigen grond kan doen wat het wil omdat het bestemmingsplan al in orde is. Volgens de ander (de wethouder) is het DIC ideaal om het licht ook voorbij Eindhoven te laten branden. Er moet aan Nyrstar gerelateerde industrie komen. Maar wat als Nyrstar over enkele jaren geen grondstoffen meer heeft en de tent moet sluiten? Dan hebben we toch nog werkgelegenheid, aldus de wethouder. Dat dan de relatie met Nyrstar nog louter historisch is maakt niet uit.

Op de achtergrond speelt de vergrijzing en krimp van de bevolking mee in deze uithoek van Noord-Brabant. De VVD-wethouder wil Cranendonck opstoten in de vaart der volkeren. Maar of het aantrekken van bedrijven in een gebied waar aan werkgelegenheid weinig gebrek lijkt de oplossing is? Hierdoor moeten van elders mensen worden aangetrokken en gehuisvest. Krimp wordt zo groei. Wel ten koste van andere regio’s.

20110228-kempen-airport-vliegtuig

Ander interessant idee: waarom Reiling Sterksel niet verhuizen naar het terrein van Nyrstar? Dat zijn twee vliegen in één klap: Sterksel en Maarheeze verlost van stank en verkeersoverlast en het bedrijf op ene plek waar het wel kan functioneren. Dat zag de wethouder niet zitten (niet duurzaam) maar ja de rotzooi moet wel érgens verwerkt worden. Wat de SP betreft wel een optie.

Dan nog de bekkens gevuld met oud afval van de zinkindustrie, jarosiet. Op termijn wellicht winstgevend te exploiteren, maar voorlopig nog een oude vervuilingsbron. Binnekort gaan de jarosietbekkens over in handen van de provincie. Het hoe en waarom hopen we binnenkort te vernemen.

Kortom, er ligt hier een ingewikkelde knoop die ontward moet worden.

20110228-kempen-airport

This Post Has 2 Comments

 1. Bij Onderbanken dacht men ook dat klachten geen kans zouden maken bij vliegveld in Duitsland met AWAKS. Dit is niet alleen buitenland, maar ook nog NATO! De recente rechtelijke uitspraken laten inmiddels anders zien. Belangrijker: Transparante metingen leiden tot mediation en wederzijds begrip. Succes ermee!

 2. Wat moeten mensen doen als er een ramp op Kempen Airport voor doet?
  Of in het ergste geval bij Nedzink?
  Zijn jullie wel op de hoogte van deze bedrijvigheid?
  De brandweer zit daar wel een eind vandaan.
  Dat moet je qua veiligheid wel in ogenschouw nemen.
  Arnoud van Hove.

Geef een reactie