Ze zijn binnen: de antwoorden op onze tweede vragenreeks over de steenkolengestookte centrales bij Antwerpen en de gevolgen voor de luchtkwaliteit. Tóch maar eens mijn licht opgestoken bij de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM, de tegenhanger van onze RIVM).

En wat blijkt? Tegenover 5 meetstations in West-Brabant staan rondom Antwerpen maar liefst 19 meetpunten.

Eerst maar de antwoorden, deze zijn te lezen door hier te klikken. Er komt in elk geval een (mobiel) meetpunt tijdelijk in de gemeente Ossendrecht. Veel verder gaat het college niet, en het ziet daar ook geen aanleiding toe omdat er geen overschrijdingen van gevaarlijke stoffen zijn geconstateerd. Geen gevaar voor de volksgezondheid dus volgens Gedeputeerde Staten.

En dan de manier waarop gemeten wordt: klik hier voor de Provincie Antwerpen, en klik hier voor het RIVM. Bij het RIVM zie je een overzicht van het hele land en een tabelletje per provincie. Bij de VMM kun je per meetpunt de actuele waarden zien. Nog los van het feit dat rond Antwerpen meer meetpunten staan dan in de hele provincie Noord-Brabant. Of dat de meetresultaten beïnvloedt durf ik zo niet te stellen. Wel dat de Vlaamse burger meer informatie krijgt dan de Nederlandse. Vlaanderen heeft het meest uitgebreide luchtmeetnetwerk van Europa.

Geef een reactie