Met de val van de Tilburgse coalitie komt een links collega van Burgemeester & Wethouders in zicht. Mét de SP, die volgens het Brabants Dagblad goud in handen heeft. De SP in Tilburg heeft wel een paar eisen: twee SP-deeltijdwethouders, en de cityring moet van de baan. Vooruitlopen op de feiten is gevaarlijk, maar vooruitdenken kan geen kwaad. Ik ben benieuwd wie onze wethouderskandidaten zijn. 

Uit het Tilburgse katern van het Brabants Dagblad deze inteerssante analyse:

Broedermoord in CDA oorzaak val college

Een links college lijkt in Til­burg de meest haalbare op­tie, nu het CDA is afgehaakt. De SP heeft ‘goud’ in han­den.

Wat de afgelopen week achter de schermen bij het Tilburgse CDA is ge­beurd, zal waarschijnlijk nooit compleet naar buiten komen. Wie heeft zijn hand overspeeld? En waarom? Vriend en vijand van de christendemocraten wijzen naar politiek leider Els Aarts. Als erva­ren rot, loco-burgemeester en wet­houder, had zij moeten ingrijpen toen dit weekeinde duidelijk werd dat de CDA-fractie in de gemeente­raad collega-wethouder Hans Jans­sen zou laten vallen. Aarts zelf is echter zelf al lange tijd politiek ‘aangeschoten wild’. Er wachtte haar ook een zeer kritisch rapport van de rekenkamer over het we­genonderhoud, dat haar opnieuw – de tweede binnen een maand ­een motie van afkeuring zou ople­veren. Ditmaal zou die een meer­derheid krijgen. Zo tekent zich een welhaast cynisch scenario af voor een dramatische broeder­moord binnen het CDA, dat het college en de stad in zijn val mee trekt: Politiek leidster Aarts en met haar CDA-fractieleden die genoeg heb­ben van de ‘linkse kliek’, ruiken het naderende onheil. Aarts wenst geen gezichtsverlies aan het einde van haar loopbaan in Tilburg, met het oog op een vervolgcarrière. Ze laat in het weekeinde ‘de boel de boel’. CDA-leden krijgen te horen dat ‘Janssen wel bijtrekt’. Nu dat niet gebeurt kan Aarts met het col­lege opstappen en hoeft ze niet na een motie van afkeuring, in haar eentje, af te treden. Naar verwach­ting van velen in de gemeenteraad liggen vooral in haar dossiers een hoop ‘beren op de weg’ die het voor formateur Jan Hamming, als leider van de PvdA, moeilijk ma­ken een nieuwe coalitie te vor­men.

SP-leider Johan van den Hout en VVD-voorman Joost Möl-l­er, willen ‘al die lijken uit de kast’, voor zij over deelname aan een col­lege willen praten. Nu lijkt deelna­me van de VVD aan een coalitie met PvdA en SP toch al een moei­lijke zaak. De VVD wil niet als eni­ge ‘rechtse’ partij in een college. Te­rugkeer van het CDA is gezien de huidige situatie vrijwel onmoge­lijk. De PvdA zal eerder geneigd zijn water bij de wijn te doen om de SP over de streep te trekken, dan door het slijk te kruipen voor het CDA.

Daarnaast zal Hamming Groen­Links niet laten vallen. Een coalitie van SP, VVD, GroenLinks en Pv­dA is voor Möller ondenkbaar en onwerkbaar, dan moeten de libera­len teveel ‘ rood’ slikken. De LST wil voorlopig in de oppositie blij­ven. De SP van Van den Hout heeft zo ‘goud in handen’. De so­cialisten willen wel, mits zij twee (part-time) wethouders mogen le­veren. Een groot obstakel voor de SP als de cityring is weggenomen, want die uitvoering is begonnen.

Komt als meest haalbare optie in beeld een coalitie van PvdA, SP, GroenLinks (samen 19 zetels). Met steun van één van de eenmansfrac­ties AB, D66, TVP of VSP net een meerderheid van 20 van de 39 ze­tels. Eentje minder dan de geval­len coalitie. Een krappe en daar­door linke meerderheid. De vier nieuwe partijen moeten elkaar consequent omarmen om ook niet te vallen.

Geef een reactie