Gisteravond laat thuisgekomen van de door de SP georganiseerde bijeenkomst over megastallen in Diessen.

Gelukkig druk bezocht door zowel direct betrokkenen en door diverse belangenclubs. Ook zaten vertegenwoordigers van de provinciale politiek in de zaal (GroenLinks, Brabantse Partij en Partij voor de Dieren). Het forum was mooi samengesteld. Vertegenwoordigers van ZLTO, de provincie, SP-Tweede Kamerfractie, Platform Aarde Boer Consument, Brabantse Milieu Federatie en de Statenfractie van de Partij voor de Dieren.

In de zaal zaten denk ik ruim honderd belangstellenden. De discussie werd deels gevoerd door mensen die veel van de materie afwisten. Daardoor ging een deel van de inhoud voor veel mensen verloren omdat het tamelijk technisch werd. Maar gelukkig roerden ook enkele boeren zich en liet vanuit de zaal de lokale politiek zich horen. Al met al een boeiende avond, in goede banen geleid door Brabants Dagblad-journalist Ron Lodewijks.

Gelukkig hebben we de foto’s nog…
Maar omdat alle batterijen leeg waren aan het einde van de avond én omdat ik nu niet bij de pc kan, plaats ik die later (met de namen van de forumleden, want ik heb hun naambordjes gefotografeerd).

Nu aan de slag met het rapport van de rekenkamer over andere megazaken, namelijk de mega-afkoopsommen voor vertrekkende ambtenaren. En mijn bijdrage voor de vergadering van Provinciale Staten van morgen voorbereiden. Later meer dus!

Geef een reactie