Gisteren heeft het college van Gedeputeerde Staten (GS) mijn schriftelijke vragen over de klimaatconferentie besproken in haar vergadering.

Vandaag zijn de antwoorden van GS op brabant.nl gepubliceerd.

De volledige beantwoording van de vragen vind je hier. Eén zinsnede zet ik hier maar vast neer, en ik vermeld erbij dat ik het college van GS eraan zal houden:

‘Dit betekent vooral dat een verdere stap voorwaarts wordt gemaakt in het provinciale duurzame energiebeleid.’

Bij gelegenheid zal ik de SP-voorstellen over duurzame energie in de provincie weer onder de aandacht brengen. Lees hier o.a. de energieparagraaf uit ons provinciale verkiezingsprogramma.

Geef een reactie