milieuvriendelijk vliegen
Vandaag heeft het Europees Parlement (EP) besloten een stapje verder te gaan dan de Europese Commissie: Vliegtuigmaatschappijen moeten vanaf 2011 betalen voor de extra uitstoot van het broeikasgas CO2 (kooldioxide). Het is nog niet zeker, en het gaat zeker niet ver genoeg.

Maar het is wellicht een eerste stap in de goede richting. Lees op Nu.nl het verhaal. SP-Europarlementariër Kartika Liotard schreef in 2005 in een opiniestuk in Trouw dat ‘de luchtvaart eraan moet geloven’:

Volgens de Europese milieucommissaris Stavros Dimas zal ook de luchtvaart binnenkort te maken krijgen met de strijd tegen klimaatsverandering. Hij wil later dit jaar pleiten voor een vorm van emissiehandel, maar vindt daarbij de industrie én belangrijke Europese collega’s op zijn pad. SP Europarlementariër Kartika Liotard steunt Dimas, maar wijst tegelijkertijd op het ‘te-weinig-te-laat’ karakter van zijn voorstel: ‘Een bewustwordingscampagne en dwingende maatregelen als kerosine-accijns en belasting op tickets zijn onvermijdelijk’.

Het hele verhaal van Kartika Liotard lees je hier. Ook in Brabant hebben we met een toename van de luchtvaart te maken. Luchthaven Eindhoven dreigt zelfs een base van Ryan Air te worden. Dat betekent meer vliegbewegingen, het vliegveld vroeger open en later dicht en ook in het weekeinde wordt meer gevlogen. Naast het gemak van meer bestemmingen, óók meer overlast voor de omwonende burgers. In de commissievergadering van 19 oktober heb ik dit aan de orde gesteld (zie de op één na laatste alinea van het blog).

Geef een reactie