Hugo de Groenste


Bij al dat roze nieuws zou ik bijna vergeten dat onze Hugo is uitgeroepen tot groenste politicus van het jaar.

Hugo werd totaal onverwacht lid van de Tweede Kamer, hij stond op één van de regionale lijsten. Maar door de verkiezingsoverwinning an De SP bij de Tweede Kamerverkiezingen kwam hij toch in het parlement.

Was dat niet het geval geweest, dan was hij naar alle waarschijnkijkheid nog een periode lid van Provinciale Staten gebleven. En nu is hij na anderhalf jaar zwoegen bekroond door Natuurmonumenten:

Natuurmonumenten heeft Hugo Polderman van de SP uitgeroepen tot de Groenste Politicus 2007-2008. Algemeen directeur Jan Jaap de Graeff van Natuurmonumenten overhandigde Polderman een kastje vol vogelgeluiden en bood hem een ritje aan op de inmiddels bekende Open en Groen-bakfiets over het Plein in Den Haag.

Uitdaging
Precies een jaar geleden, op 26 juni 2007, stond Natuurmonumenten met veel Tweede Kamerleden op hetzelfde plein voor het Tweede Kamergebouw. De Graeff daagde de parlementariërs uit om de mouwen op te stropen voor natuur en landschap en mee te dingen naar de eretitel Groenste Politicus.

Tien woordvoerders
Voor de verkiezing van de Groenste Politicus heeft Natuurmonumenten zich gericht op de woordvoerders natuur in de Tweede Kamer. Dit zijn er tien in totaal. Bij de beoordeling is gekeken of de Kamerleden redeneren vanuit de waarde van natuur voor de maatschappij en ‘natuur-moties’ indienen. Ook is een beoordeling gemaakt van hun inzet in het debat.

Passie en inzicht
SP’er Polderman is tegelijk met het nieuwe kabinet, bijna twee jaar geleden, aangetreden als Kamerlid. Zijn portefeuille is natuur. Het is volgens Natuurmonumenten duidelijk dat Polderman in de relatief korte tijd dat hij Kamerlid is, veel kennis heeft vergaard over de thema’s natuur en landschap. Op basis van kennis, passie en inzicht heeft hij het kabinet het afgelopen jaar scherp bevraagd. Polderman heeft een belangrijke inbreng geleverd in de debatten over verdroging, de begroting van LNV en Natura 2000.

Polderman is al jaren actief in de politiek. Hij was eerder lid van de provinciale staten van Noord-Brabant en van de gemeenteraad (als fractievoorzitter van de SP) van Roosendaal.

Geef een reactie