Klink: ‘Houd nu al rekening met vergunniningen’

Klink: ‘Houd nu al rekening met vergunniningen’
2007 - mestbiggen

Het gehamer op het gezondheidsonderzoek is niet voor niets geweest, blijkt nu ook uit de brief van minister Klink van Volksgezondheid. Hij wil dat hangende het onderzoek al rekening wordt gehouden met de gevolgen voor de gezondheid bij het verlenen van nieuwe vergunningen voor intensieve veehouderijen.

Hier een gedeelte van de brief van de minister aan de Tweede Kamer:

Op dit moment zie ik vanuit volksgezondheidsperspectief geen aanleiding om aanvullende landelijk geldende normen of eisen te stellen aan intensieve veehouderij. De noodzaak voor nieuwe normen en eisen of wijziging van bestaande normen voor bijvoorbeeld fijnstof of eisen aan nieuw te bouwen bedrijven, zal moeten blijken uit het onderzoek dat nu is geïnitieerd. Ik sluit niet uit dat in de toekomst wel aanvulling of wijziging van normen en eisen zal plaatsvinden. Tot die tijd is het verstandig wanneer provincies en gemeenten, bijvoorbeeld bij het opstellen van een structuurvisie of een bestemmingsplan of het verlenen van vergunningen ook aandacht besteden aan het in beeld brengen van gezondheidseffecten. GGD’en kunnen gemeenten daarbij adviseren, vooralsnog op basis van de bestaande kennis.

De hele brief (voor de liefhebbers zeker interessant, is hier te lezen).

Geef een reactie