Acceptatie homoseksualiteit in Nederland
2010

Het Sociaal-economisch Planbureau (SCP) heeft een rapport met de lange naam ‘Monitoring van sociale acceptatie van homoseksualiteit in Nederland’ uitgebracht. Naar aanleiding van het nieuwe homo-emancipatiebeleid van het kabinet moest een nulmeting worden gedaan.

In het verleden zijn veel aspecten rond acceptatie onderzocht, vaak was de vraagstelling ietsje anders, waardoor strikte vergelijkingen niet mogelijk waren. In algemen zin kan dat wel. In het nieuws kwam vandaag vooral de conclusie dat sommige etnische groepen homoseksuelen meer acepteerden dan andere. Liever lui dan moe (ben ik al namelijk) citeer ik een korte samenvatting die op coc.nl staat:

Vooral mensen die wekelijks naar de kerk, moskee of synagoge gaan, zijn relatief vaak negatief tegenover homoseksualiteit. 48 procent van hen keurt een homoseksuele relatie af. Van mensen die onregelmatig naar de kerk gaan en door SCP als ‘matig’ religieus worden omschreven, is slechts 10 procent tegen homoseksualiteit, terwijl 8 procent van de ongelovigen deze relatievorm afkeurt.

Onder etnische groepen blijkt ook nog een vrij grote groep tegen homoseksualiteit te zijn. Turken zijn wat dat betreft koploper: 32 procent is tegen. Van de Marokkanen is 26 procent negatief. Over het algemeen gesproken keuren veel Nederlanders homoseksuele mannen en vrouwen die in het openbaar blijk geven van hun seksuele voorkeur af.

Bijna de helft van de ondervraagden geeft aan dat zij er moeite mee heeft als twee mannen in het openbaar zoenen. Ruim 30 procent vindt zoenende vrouwen aanstootgevend. Ter vergelijking: slechts 16 procent van de ondervraagden keurt het af als een heteropaar in het openbaar zoent. Het rapport is als bijlage gevoegd bij ‘Gewoon Homo Zijn’, de homo-emancipatienota die minister Plasterk eind vorige week presenteerde.

Opvallend is dat zichtbare mannelijke homoseksualiteit minder geaccepteerd wordt dan zichtbare vrouwelijke homoseksualiteit. Hoe zou dat toch komen? Nog los van het feit dat ik niet aan de indruk kan ontkomen dat veel mensen sociaal geaccepteerde antwoorden geven. Ander opvallend punt is (naar ik hoop geen voorbode van een trendbreuk), dat de groep mensen die tegen het ‘homohuwelijk’ zijn is toegenomen. Van 11% (2002) naar 16% (2006). Het aantal is klein, maar een groot gedeelte ‘maakt het niet uit’ (van 35% in 2002 naar 29% in 2006). Een derde van de bevolking wijst adoptie door homoparen ronduit af. Hieronder een klein citaat uit het rapport van het SCP.

Ook al uit eerder onderzoek is gebleken dat homoseksuele mannen en vrouwen die in het openbaar blijk geven van hun seksuele voorkeur vaak op afkeuring kunnen rekenen. Vooral mannen die elkaar in het openbaar zoenen worden als aanstootgevend ervaren (door 49% van de bevolking). Als het om twee vrouwen gaat vindt 33% van de bevolking dat.

Het is niet zo dat die afkeuring slechts staat voor een negatieve houding tegenover iedereen die in het openbaar genegenheid uit. Een heteropaar dat elkaar in het openbaar zoent vindt slechts 16% aanstootgevend en vier op de tien mensen zeggen minder moeite te hebben met een heteropaar dat hand in hand loopt dan als twee mannen dat doen.

Vooral de laatste zin is veelzeggend. Ik zou zeggen, doe de proef op de som en ga (als man) eens met je broer of je beste vriend een stukje wandelen in de binnenstad. Hoe voelt dat en wat voor reacties krijg je? Ik ben eens benieuwd…

Het hele rapport is hier binnen te halen.

Geef een reactie