Volgens het commentaar van vandaag in het Brabants Dagblad zou het goed zijn als de Brabantse statenleden gedeputeerde Onno Hoes een handje zouden helpen om meer gedeputeerde vóór, dan van het milieu te worden. Dat proberen we al een jaar, maar als dit een aansporing is, dan neem ik de handschoen graag op:

Ván of vóór het milieu?

Onmiddellijk nadat bekend werd dat de Brabantse VVD-voorman Onno Hoes de nieuwe gedeputeerde van milieu zou worden, klonken er bezorgde geluiden bij de oppositiepartijen. „Hoes weet niet eens hoe je het woord milieu moet schrijven”, liet bijvoorbeeld D66- statenlid Lestrade noteren. Nu we dik een jaar verder zijn, heeft het er alle schijn van dat de Cadillac-rijder Hoes wel gedeputeerde ván het milieu is, maar zeker geen gedeputeerde vóór het milieu. Hoes heeft bij CDA- minister Verburg het verzoek neergelegd om in te grijpen nu de Natuurbeschermingswet een groot aantal Brabantse veehouderijen klem dreigt te zetten. Hoes vindt dat deze agrarische bedrijven de kans moeten krijgen om door te groeien, hoewel dit schadelijk is voor de natuur. De Raad van State schorste op 26 maart een reeds verleende vergunning aan een Oirschotse veehouder, omdat de groei van dit bedrijf zou leiden tot een extra uitstoot van ammoniak in een toch al kwetsbaar gebied.
Een gedeputeerde die wérkelijk staat voor de belangen van natuur en milieu, zou na zo’n uitspraak van de Raad van State niet naar de minister stappen met het verzoek om de boel recht te breien. Ook een milieugedeputeerde mag oog hebben voor de economische belangen van de betrokken ondernemers, maar waar het om gaat is dat Hoes strenger moet zijn voor boeren die meer vee willen gaan houden in kwetsbare natuurgebieden.

De intensieve veehouderij is de laatste twintig jaar met ingrijpende -want kostbare- maatregelen geconfronteerd.
Met name op het gebied van de luchtverontreiniging heeft dat ook zijn vruchten afgeworpen, maar er is nog geen reden om de teugels te laten vieren. De kwetsbaarheid van de Brabantse natuur is daarvoor te groot. Met zijn oproep aan de minister geeft Hoes er blijk van dat hij onvoldoende beseft hoe zeer de Brabantse natuur om bescherming vraagt. Het zou goed zijn als de Brabantse Statenleden hem hierbij een handje helpen.

Geef een reactie