https://www.flickr.com/photos/ronvanzeeland/51990341798/

Wie is er meest van het padje af: D66 of de SP? Het gaat over het voorstel van de Tilburgse SP om dna uit hondendrollen (alleen de verkeerd geparkeerde) te vergelijken met het dna van honden om zo het stoep-poepen tegen te gaan. Hoon van D66 voor de SP: de privacy is in het geding. Van de honden?

Ik geef toe dat ik ook even mijn wenkbrouwen fronste toen ik het las. Is dit nu de oplossing? Wel heel erg omslachtig en blijkbaar ook niet altijd waterdicht te bewijzen dat die ene drol ook echt van die ene hond is. Marusjka Lestrade sleept er George Orwell bij. De Tilburgse Democraten zijn namelijk een tegenoffensief begonnen. Gelukkig hebben we Tony van der Meulen nog, die alles altijd heerlijk kan relativeren in zijn columns.

En? Wie is er volgens hem het meest van het padje af? D66 of de SP? Lees het zelf maar:

Wij moeten ons, zo begrijp ik, ernstig zorgen gaan maken over privacy van de Tilburgse honden. Dat vindt D66. En de oorzaak ligt bij de SP. De drie partijen die samen het kabinet Balkenende IV vormen blijven tot hun opluchting nog even buiten dit dispuut, dat nogal veel ethische kantjes heeft.

In ons land hebben wij een vrij langdurige periode gekend waarin het klagen over de hondenpoep- op- straat rechts was. Want links vond dat de mondige burger wel iets anders aan zijn hoofd zou moeten hebben, iets verheveners, met meer ideaal erin.

Maar de Tilburgse SP heeft de hondenpoep nu opgewaardeerd tot een van de grootste zorgen van de moderne samenleving. De socia­listen willen daarom van alle honden in de stad het dna laten vast­stellen. Een geüniformeerde drollenwacht (op de pet fier het stads­wapen van Tilburg met daarin een forse hondendrol) moet mon­sters gaan nemen van alle honden­stront op straat. De buit wordt op­gestuurd naar een daarin gespecia­liseerd laboratorium, en als dan het dna is vastgesteld kan de bijbe­horende hond worden opge­spoord. In zestig procent lukt dat, in veertig procent van de hondendrollen is geen dna te vinden, hoe grondig de speurder er ook in gaat zitten peuren.

Alle hondenbezitters moeten eenmalig 145 euro betalen, de hon­denbelasting wordt afgeschaft en de kosten moeten uit de boetes komen. Het systeem is dus alleen betaalbaar met een behoorlijk aantal stoute honden en achteloze baasjes. Wordt er te weinig clan­destien gepoept, dan ontstaat een aanzienlijk probleem.

Ik zat er een tijdje over na te denken of dit eigenlijk wel een goed idee is. En wie kun je er voor krijgen om in al die Tilburgse drol­len te gaan zitten wroeten, terwijl de burgerij om je heen uitslui­tend verkeerde grappen maakt. Ik stond op het punt Jan Marijnis­sen te gaan bellen om te checken of die er eigenlijk wel achter staat. Lijkt me geen type voor een hond, eerder iemand met twee parkieten waar hij af en toe even naar fluit.

Maar daar waren de Tilburgse Democraten66 al met een tegenof­fensief. De partij verzet zich hevig tegen ‘een nieuwe databank met persoonsgegevens’. ‘ Eerder werd een vingerafdrukscan voor zwembad Stappegoor ingevoerd’. En dan staat er in hun bewogen verklaring ook nog serieus: ‘Het is weer een databank die poten­tieel een privacyrisico kan opleveren.’ De nazaten van Hans van Mierlo, destijds toch een intellectueel, staan nu pal voor het onbe­zorgde hondengeluk: ‘ Laat dieren in onze samenleving eens ge­woon een dierenleven leiden.’ Dus overal lekker kunnen schijten, vooral ook ‘gewoon’, zonder dat ze via hun dna betrapt worden.

Wie is het meest in de war: de Tilburgse SP of D66? Lastige keuze.
Dat dna-plan lijkt me nogal omslachtig. Voer dan, ik pleit er al ja­ren voor zonder ook maar de geringste bijval uit politieke kring, een algeheel hondenverbod in. Met aan de stadsgrenzen verbods­borden, een valse hondenkop met een rood kruis er door heen.

Maar bij D66 zijn ze al met al nog veel ernstiger van het padje dan bij de SP. De privacy van een hond! Woef is wat uit zijn doen om­dat zijn privacy wordt bedreigd. Droge neus, want ja, wat wil je, toch ‘gewoon’ een identiteitscrisisje.

Vermoedelijk gaan ze er ook nog vaker van poepen.

This Post Has 2 Comments

  1. 🙂 Het ging mij uiteraard niet om de privacy van de hond maar om de doorgedraaide controledrift.

    Groetjes,
    Marusjka

Geef een reactie