Exit Waalboss?


De gemeenteraad van Bernheze staat steeds kritischer ten opzichte van het onzalige plan Waalboss.

Waalboss is een samentrekking van Waalwijk en Oss, het moet één aaneengesloten traject van industrieterreinen vormen tussen die gemeenten. In Heesch, later Bernheze, is de SP steeds fel tegenstander geweest. Steeds meer partijen twijfelen, zeker nu een extra afslag bij de A59 niet doorgaat.

Dat heeft volgesn SP-gemeenteraadslid Theo van der Heijden dramatische gevolgen voor Heesch:

„ Als een directe aansluiting niet haal­baar is, kan dat dramatische gevol­gen hebben voor Heesch”, stelde Theo van der Heijden (SP) die bij­val kreeg van vrijwel al zijn colle­ga’s. Van der Heijden was dan ook duidelijk in zijn standpunt. „ Als de directe aansluiting niet moge­lijk is, moeten we ook nee durven zeggen tegen Waalboss.” Ook PP93 gaat vooralsnog niet akkoord met het voorstel. Bernheze Soli­dair, ABB, CDA en VVD willen het voorstel nog in hun fractie be­spreken voordat ze op 20 decem­ber al dan niet akkoord gaan.

Dit was vandaag in het Brabants Dagblad te lezen. Natuurlijk zullen voorstanders meteen roepen dat het hier gaat om partijen en mensen die geen industriegebied in hun achtertuin willen. Maar die achtertuin slibt wel steeds sneller dicht. Zelf heb ik mijn jeugd in Heesch doorgebracht en zag dat de bebouwing en industriegebieden steeds verder oprukten. We zullen tochh wat zuiniger aan moeten doen met de groene ruimte in onze provincie.

Meer over Waalboss is te lezen op de webstek van de actiegroep: Platform tegen Waalboss.

Geef een reactie