Drukke dagen


De komende dagen zal ik alle tandjes bij moeten zetten. Vandaag voorbereiding van de commissie Ruimte & Milieu; vanavond overleg met Stichting Boterwijk; donderdag conferentie van Basta!; vrijdag commissievergadering Provinciehuis; zaterdag congres SP. En zondag zou ik verwacht worden bij de SP Veghel voor een wandeling over het Duits lijntje. Maar ik vrees dat ik dat niet ga meemaken.

Boterwijk

Vanavond op gesprek met mensen van Stichting Boterwijk over de mogelijke aantasting van het gebied bij Oirschot. Een gedeelte van Boterwijk dreigt buiten het Nationaal Park te vallen en daardoor niet beschermd te worden tegen oprukkende (kassen)bouw. Wegens tijdgebrek ben ik een beetje kort door de bocht. Lees hier (Brabants Dagblad) meer over Boterwijk.

Discriminatiebestrijding

Morgen naar de Verkadefabriek voor de conferentie ‘Geef discriminatiebestrijding handen en voeten’. Meer hierover is te lezen in de nieuwsbrief van Basta! Mijn geschiedenis met Basta! gaat terug naar de tijd dat ik lid was van de Bossche gemeenteraad en voorzitter was van het COC in Den Bosch. Onlangs ben ik er op werkbezoek geweest. Zie dit blog. Discriminatiebestrijding is niet direct een provinciale taak, maar de provincie ondersteunt wel enkele anti-discriminatiebureau’s. Omdat daar mijn interesse ligt en omdat het ook een beetje met mijn achtergrond te maken heeft, ben ik op dit onderwerp vaak degene die wordt aangesproken.

Commissievergadering

Vrijdag weer naar het provinciehuis voor een commissievergadering Ruimte & Milieu. Hier is de agenda te raadplegen. Ik zal wat zeggen over het initiatief van Annegien Wijnands van de PvdA over geluidsschermen in Heusden. Eerder was een SP-delegatie al op werkbezoek bij omwonenden van de A59. Andere milieu-onderwerpen waar ik aan de bak mag: ontgrondingen; het waterhuishoudingsplan; en de samenvoeging van twee adviescommissies, waaronder de Provinciale Commissie Ecologie. Ik zie dat niet zo zitten, ecologie/milieu komt er vaak al bekaaid van af. Maar dat ga ik vandaag allemaal voorbereiden.

SP-congres

Zaterdag naar Rotterdam, de prachtige oude Van Nellefabriek om precies te zijn, voor het 15e SP-congres. Ik kon gelukkig nog in de Bossche congresafvaardiging worden geschoven. Vanwege de verhuizing (ook van de ene naar de andere afdeling) had ik me niet kunnen aanmelden. De titel van het congres is ‘De fundamenten versterken’. Het moet besluiten nemen waardoor de SP nieuwe uitdagingen als grote partij aankan. Het gaat dus over de ideeen, de aanpak en de organisatie van de partij. Voor het roze netwerk staat één interessant amendement op de agenda, ingediend door de afdeling Rotterdam. De SP zou de banden met de homobeweging aan moeten halen en de SP moet zich duidelijker uitspreken rond homo-emancipatie. Het amendement wordt ontraden, overigens zonder toelichting.

Duits lijntje

Op zondag zou de SP in Veghel graag enkele kamerleden, en toen die niet konden, statenleden, aanwezig zien bij de eerste wandeling over het Duits lijntje, die op feestelijke wijze gepresenteerd gaat worden. Om 10.00 uur nog wel. Ik vrees, bovenstaan lezende, dat ik er zondag niet bij zal zijn. Kwestie van zelfbehoud. Hoe interessant ik het onderwerp ook vind. De SP in Veghel ziet de heringebruikname van het voormalige Duitse spoorlijntje niet zo zitten, en ik had graag van hun gehoord waarom niet. Ik ben namelijk in principe wel enthousiast te krijgen voor uitbreiding van het spoornet. De regio slibt voor je ogen dicht door de toename van het autoverkeer. Vanaf Boxtel zou een spoorlijntje naar Veghel en Uden gaan, eventueel doorgetrokken naar Oss. Komt allemaal terug op de provinciale agenda. Zondag maar eens kijken hoeveel puf er over is.

Geef een reactie