Ik ben het nieuwe jaar al weer druk bezig met van alles, allemaal zaken die nog liepen of in december bleven liggen.

Zo ben ik de afgelopen dagen doende geweest met het Noordbrabants Museum (daar dreigen enkele grote bomen te moeten wijken voor nieuwbouw); Moet ik nog duiken in een zaak die in december de pers haalde, maar waar ik nu niet over uitweidt.

Vandaag gebruik ik om het Provinciaal Waterplan te lezen omdat ik maandag beloofd heb een reactie klaar te hebben voor het Brabant Magazine. Ik ben er vanwege eerdere drukte niet aan toe gekomen en hebbij de journalist wat respijt gekregen. Maar maandag moet ik weten te vertellen wat Gedeputeerde Hoes wel (of liever gezegd niet) heeft gedaan wat de commissie Ruimte & Milieu wél terug wilde zien in het plan.

Ook wil ik dit jaar een initiatiefvoorstel indienen, maar ik houd het onderwerp nog even voor me. Het vergt nog het nodige overleg met ambtenaren, politici van andere partijen en belangenorganisaties. En er moet geschreven worden natuurlijk.

Genoeg te doen dus. En dan vergeet ik nog alle nieuwejaarsrecepties… Morgen het nieuwjaarsconcert in het Provinciehuis, dan ook het verslag.

Geef een reactie