De PvdA blijft maar zwalken als het over de gewetensbezwaarde ambtenaren van de burgerlijke stand gaat. Min of meer gedwongen door de actie van Van der Linde & Krol beloofde de Tweede Kamerfractie met een afgewogen standpunt te komen.

De Haagse fractie had en heeft het er maar moeilijk mee. Ook niet gek als er door je partij met mensenrechten gemarchandeerd wordt. Lees hier het gedraai van de PvdA na het verzoek van de GayKrant.

Ondertussen mogen de PvdA-Europarlementariërs wat vragen stellen die de aandacht wat afleiden. Het betoog van Emine Bozkurt is me desalniettemin uit het hart gegrepen. Lees het op gk.nl. Dat alles neemt niet weg dat de partij ook na lang aandringen nog geen nieuw standpunt heeft ingenomen. Toen Bonaire en later ook de andere aanstaande overzeese bijzondere gemeenten aankondigden dat er wat hun betreft geen ‘homohuwelijken’ gesloten werden op hun eilanden, was de reactie van de PvdA weer even heel principieel. Dát kon absoluut niet. Inmiddels zijn ze ook wat dat betreft terug in het hok. Nu geldt: het volstaat als er op de eilanden ten minste één ambtenaar aanwezig is die het huwelijk voltrekt.

Coalitieonderhandelingen in de provincies

Bij de coalitieonderhandelingen in de Provinciale Staten handelt de PvdA een stuk consequenter. Er lijkt wel een oekaze van Bos uitgevaardigd: houd de SP overal buiten de colleges van Gedeputeerde Staten! En dat lukt. Alleen lijkt dit wanhoopsoffensief om de opmars van de SP te stuiten averechts te werken. Ja, het lukt om de SP overal buiten de deur van het dagelijks bestuur te houden.

Maar nee, de sympathie van de kiezers is er niet mee gewonnen. Gisteren hoorde ik een anekdote. Enkele PvdA-kaderleden op de publieke tribune van de Provinciale Staten in Groningen hebben hun PvdA-lidmaatschap opgezegd na het debat over de onderhandelingen. Ze zijn terstond lid van de SP geworden. Zo kost het gezwalk de PvdA niet alleen kiezers, maar ook nog eens (actieve) leden. En de SP groeit ondertussen gestaag verder.

In Brabant dreigt de SP inmiddels ook buiten de boot te vallen. Alleen hebben de gevestigde partijen buiten de waard gerekend: De altijd kritische SP-volgers van het Brabants Dagblad schrijven nu kritisch over het buitensluiten van de SP door CDA, VVD en PvdA. Ook de verslaggeving van Omroep Brabant wekte meer sympathie voor de SP dan voor de andere drie.

Geef een reactie