Windenergie op het dak

www.denhaag.nl
Zó kan het dus ook, en zo heb ik het ook in het verkiezingsprogramma gekregen, en ik heb het gelukkig ook al enkele keren in commissie kunnen zeggen: de energie ligt op onze daken. Een groot compliment voor de gemeente ‘s-Hertogenbosch vandaag, want die laat zien dat het kan. Als de wil er maar is!

Het stond vandaag in de krant, en het is ook te lezen op de officiële webstek van de gemeente, hier een gedeelte:

Duurzame energie

In de discussienotitie wordt ook aandacht besteed aan duurzame energie. Wat betreft deze energie uit zon en wind sluit het college zich aan bij de doelstellingen van het kabinet: 20% in 2020. De eerste windturbine in
’s-Hertogenbosch die hier een bijdrage aan levert, komt op de kop van het nieuwe bedrijventerrein Treurenburg en wordt naar verwachting eind 2008 of begin 2009 gebouwd. Verder rekent het college erop dat op 1.000 woningen zonneboilers worden geplaatst. Op de daken van flats en hoge kantoorgebouwen wil de gemeente kleine, stille windturbines plaatsen die groene stroom leveren.

In de discussienotitie wordt ook aandacht besteed aan duurzame energie. Wat betreft deze energie uit zon en wind sluit het college zich aan bij de doelstellingen van het kabinet: 20% in 2020. De eerste windturbine in’s-Hertogenbosch die hier een bijdrage aan levert, komt op de kop van het nieuwe bedrijventerrein Treurenburg en wordt naar verwachting eind 2008 of begin 2009 gebouwd. Verder rekent het college erop dat op 1.000 woningen zonneboilers worden geplaatst. Op de daken van flats en hoge kantoorgebouwen wil de gemeente kleine, stille windturbines plaatsen die groene stroom leveren.De gemeente gaat bedrijven stimuleren om extra energie te besparen, vooral op het gebied van verwarming en verlichting. Het is de bedoeling dat bedrijven daarmee 20 tot 40% energie besparen in 2012.

Zo zou het moeten wat mij betreft. Op grote schaal kleinschalige duurzame energie toepassen, waardoor het resultaat toch meetelt.

Geef een reactie