Congres tegen veefabrieken


Morgen met collega Veerle Sleegers naar Arnhem, daar vindt een ongres plaats tegen veefabrieken, beter bekend als megastallen.  

SP-Tweede Kamerlid Hugo Polderman discussieert mee in het forum. Dit meldt organisator Milieudefensie:

Woensdag 18 juni vinden in Arnhem twee congressen over megastallen plaats. De voorstanders komen bijeen onder de noemer ‘Landelijk Platform Megastallen’. Milieudefensie bundelt de tegenkrachten en organiseert het ‘Landelijk congres tegen veefabrieken’. Bewonersgroepen uit het hele land zijn hierbij aanwezig. Naast het inhoudelijk programma worden onder meer foto’s getoond van de landschappen die door de bouwplannen bedreigd worden.

Het hele bericht over het tegencongres is te vinden op milieudefensie.nl, klik hier.


Het protest tegen megastallen zwelt ook in Brabant aan.

Megastallen dragen niet bij aan duurzaamheid:

Uit een vandaag verschenen rapport van CLM Onderzoek en Advies blijkt dat de huidige plannen voor megastallen niet bijdragen aan een duurzame veehouderij. Een integrale duurzaamheidanalyse van megastallen ontbreekt en op onderdelen spreken rapporten van onderzoeksinstituten en adviesraden elkaar tegen. Landschappelijk en ruimtelijk gezien is concentratie van stallen gewenst, maar vanwege dier- en volksgezondheid is spreiding noodzakelijk. Megastallen sporen niet met duurzaamheidontwikkelingen naar agroproductieparken of een meer grondgebonden veehouderij.

Lees hier het hele persbericht van het Centrum Landbouw en Milieu (CLM). Wie het hele rapport wil lezen kan door hier te klikken het rappport in pdf binnenhalen.

En zo weren onze Limburgse SP-collega’s zich tegen de komst van megastallen:

Geef een reactie