CDA-ZLTO-coalitie Delta

West-Brabants deltawater
De meeste waterschappen hebben formateurs aangesteld na de Waterschapsverkiezingen, maar bij Waterschap Brabantse Delta zijn ze er al uit.

CDA, VVD, Ons Water, WBWB (onafhankelijke partij die opkomt voor belang van landbouwers) en de geborgde zetels van ZLTO en KvK, zijn een monsterverbond aangegaan waardoor natuurbelangen in het gedrang dreigen te komen. Water Natuurlijk is buiten de coalitie gebleven. Meer informatie heb ik nog niet kunnen vinden.

Geef een reactie