Ondertussen in België (bijgewerkt)

Gepubliceerd op 0 reacties 3 minuten leestijd 83 x bekeken


Is er nog steeds geen zicht op een nieuwe regering. Rollebollen politici aan beide zeiden van de taalgrens bekvechtend door elkaar. Zijn franstaligen in de Vlaamse rand rond Brussel bang om hun mond open te doen. Weet de koning het ook niet meer. Is het gebrek aan een regering economisch voelbaar. Maar gaat het leven wel gewoon door.

Voor de gemiddelde Nederlander is er geen touw aan de Belgische politiek vast te knopen. Ik heb jaren geleden veel in België vertoefd en ben gefascineerd door de Belgische politiek. In veel landen bestaan minderheidstalen. In België zijn de twee grootste taalgroepen in aantal vrijwel gelijk. Er zijn wel meer Vlamingen dan Walen, maar dat rechtvaardigt geen politiek overwicht. Sinds de federalisering is het land opgesplitst in vier landsdelen: Vlaanderen, Wallonië, Brussels hoofdstedelijk gewest en de Duitstalige Kantons (Wiedergutmachung na de Eerste Wereldoorlog). Er zijn natuurlijk nog taken die door de federale Belgische overheid geregeld moeten worden. In België geldt dat in principe een regering gevormd wordt die bestaat uit een coalitie van Vlaamse en Waalse partijen van dezelfde politieke kleur. Maar aan weesrzijden van de taalgrens zijn verschillende ontwikkelingen gaande waardoor zo’n regering lastig te vormen is.

Brussel

Voormalig premier van Vlaanderen Yves Leterme heeft met zijn christendemocratische CD&V een pact gesloten met één van de restanten van een voormalige Vlaams-nationalistische partij. Voor de verkiezingen zat hij op ramkoers wat menig Waalse partijleider rode vlekken in de nek opleverde. Aan de andere zijde heeft de leider van de franstalige christendemocraten weer de bijnaam ‘Madame Non’. Ze pleegt namelijk bij leke Vlaamse eis om meer bevoegdheden over te dragen aan de gewesten ‘Non!’ te roepen.

Dan is er nog het koningshuis, in Wallonië ondanks de grote Parti Socialiste, veel populairder dan in Vlaanderen. Niet vreemd als je de leden van het Koninklijk Huis Nederlands hoort spreken. Het draagt allemaal niet echt bij tot een warm België-gevoel, althans niet bij de Vlamingen. Nu zijn het de Walen die financiële solidariteit van Vlaanderen verlangen. Het is daar immers jarenlang economisch niet echt voor de wind gegaan. 


Jo Lemaire zingt het Belgisch volkslied (de Brabançonne) in drie talen ten overstaan van de koninklijke familie.

Veel Vlamingen weten nog goed dat in de eerste wereldoorlog Vlaamse soldaten sneuvelden omdat de orders inhet frans gegeven werden. In die tijd was Wallonië economisch welvarender dan Vlaanderen en was de franstalige elite dus ook machtiger. Nu de rollen al jaren zijn omgedraaid en zich een Vlaamse emancipatie heeft voltrokken klinken steeds vaker geluiden dat het blijvend subsidiëren van de Waalse tekorten maar eens moet ophouden. Tel daarbij op dat veel Vlamingen wel frans spreken, maar Walen die vlaams spreken veel lastiger te vinden zijn. De verfransing van Brussel en de randgemeenten zet nog altijd door, met alle Vlaamse frustraties vandien. Ik citeer hier als voorbeeld één van de reacties van een Vlaming op een artikel in De Morgen:

S.G. heeft gelijk. De vlamingen hebben ongelijk te eisen dat de wet wordt nageleefd. De taalwetgeving in de faciliteitengemeenten(gemeenteraad) mag geschonden worden. De uitspraak van het Grondwettelijk Hof inzake BHV moet niet nageleefd worden. Enkel aan de eisen van de franstaligen moet voldaan worden. Vlamingen die als patiënt in een Brussels ziekenhuis opgenomen worden worden geacht frans te spreken. Doodgaan omdat men U niet begrijpt; is dat nu zo erg?

BHV staat voor Brussel-Halle-Vilvoorde, een kiesdistrict waar veel franstaligen wonen, maar dat onder Vlaams gezag staat. Daar mag enkel op Vlaamse partijen gestemd worden heeft het Hooggerechtshof deze zomer bepaald. En vóór er nieuwe verkiezingen kunnen worden gehouden, zal deze uitspraak wettelijk vastgelegd dienen te worden.

Ik ben geen historicus, ik heb wat zaken neergezet die er mede toe geleid hebben dat de situatie is zoals die is. Ik weet dat het zó gecompliceerd is dat het lastig in een kort stukje samen te vatten  Wil je beter op de hoogte zijn en blijven, dan zijn onderstaande koppelingen wellicht interessant.

Op Wikipedia staat een uitgebreid artikel met een chronologisch overzicht van de taalstrijd in België.

En hier nogmaals de index over de formatie in België in De Morgen, progressief dagblad inVlaanderen.

Deel

Kerosinetax dichterbij?

Gepubliceerd op 0 reacties 1 minuten leestijd 65 x bekeken

milieuvriendelijk vliegen
Vandaag heeft het Europees Parlement (EP) besloten een stapje verder te gaan dan de Europese Commissie: Vliegtuigmaatschappijen moeten vanaf 2011 betalen voor de extra uitstoot van het broeikasgas CO2 (kooldioxide). Het is nog niet zeker, en het gaat zeker niet ver genoeg.

Maar het is wellicht een eerste stap in de goede richting. Lees op Nu.nl het verhaal. SP-Europarlementariër Kartika Liotard schreef in 2005 in een opiniestuk in Trouw dat ‘de luchtvaart eraan moet geloven’:

Volgens de Europese milieucommissaris Stavros Dimas zal ook de luchtvaart binnenkort te maken krijgen met de strijd tegen klimaatsverandering. Hij wil later dit jaar pleiten voor een vorm van emissiehandel, maar vindt daarbij de industrie én belangrijke Europese collega’s op zijn pad. SP Europarlementariër Kartika Liotard steunt Dimas, maar wijst tegelijkertijd op het ‘te-weinig-te-laat’ karakter van zijn voorstel: ‘Een bewustwordingscampagne en dwingende maatregelen als kerosine-accijns en belasting op tickets zijn onvermijdelijk’.

Het hele verhaal van Kartika Liotard lees je hier. Ook in Brabant hebben we met een toename van de luchtvaart te maken. Luchthaven Eindhoven dreigt zelfs een base van Ryan Air te worden. Dat betekent meer vliegbewegingen, het vliegveld vroeger open en later dicht en ook in het weekeinde wordt meer gevlogen. Naast het gemak van meer bestemmingen, óók meer overlast voor de omwonende burgers. In de commissievergadering van 19 oktober heb ik dit aan de orde gesteld (zie de op één na laatste alinea van het blog).

Deel

Gaycafé de Bruine Ster

Gepubliceerd op 5 minuten leestijd 112 x bekeken

De afgelopen week weinig tijd en nog veel minder puf gehad om iets te schrijven voor dit weblog. Maar een weblog moet wel een beetje weergeven wat er speelt, dus nu een kort overzichtje vanaf de laatste dag dat ik wat schreef, vrijdag 30 maart. Met als hoogtepunt een bezoek aan gaycafé de Bruine Ster.

Deel