Steenkoolgestookt

Gepubliceerd op 0 reacties 3 minuten leestijd 51 x bekeken

Vandaag na een lange dag lezen, schrijven, telefoneren, vergaderen, overleggen (soms tegelijk) is het Aloysia Jetten van de Brabantse Partij en mij gelukt om gezamenlijk schriftelijke vragen op te stellen over de voorgenomen bouw van steenkolengestookte energiecentrales in Antwerpen en Geertruidenberg.

Geacht College,Zoals u inmiddels ongetwijfeld hebt vernomen is energiebedrijf E-on van plan om net over de grens, in de Belgische provincie Antwerpen, een nieuwe kolengestookte centrale te bouwen. Een M.E.R.-procedure is in voorbereiding.  Onder de West-Brabantse bevolking is inmiddels veel beroering ontstaan over alweer een vervuilend bedrijf aan de andere kant van de grens. Inwoners en gemeentebesturen maken zich zorgen over de effecten op het milieu en volksgezondheid. Ook gedeputeerde Hoes heeft zich al uitgelaten en zegde in BN/de Stem al toe extra meetapparatuur te plaatsen. Ook in onze provincie bestaan inmiddels vergevorderde plannen om een steenkoolgestookte centrale te bouwen. De fracties van de SP en de Brabantse Partij hebben naar aanleiding hiervan de volgende vragen aan uw College:

 

 1. Onderkent uw college de onrust die onder inwoners van West-Brabant is ontstaan door de komst van twee kolengestookte energecentrales in de regio? Zo nee, waarom niet?

   

 2. Zijn er risico’s voor de volksgezondheid als de twee kolengestookte centrales als deze, gerealiseerd zijn? Zo ja, welke? Zo nee, kunt u toelichten waarom uw college van mening is van niet?

   

 3. Kan uw college aangeven wanneer de door gedeputeerde Hoes toegezegde snuffelpalen voldoende (ook volgens de gemeenteraad van Woensdrecht) worden geplaatst in Woensdrecht en of deze ook bijtijds in Geertruidenberg geplaatst zullen worden?

   

 4. De fracties van de SP en de Brabantse Partij staan een grootschalige toepassing voor van kleinschalige duurzame energie. Bent u het met onze fracties eens dat de oplossing in de toenemende vraag naar energie meer hierin gezocht moet worden, dan in de bouw van vervuilende kolencentrales?

   

 5. Is uw college het eens met de fracties van Brabantse Partij en SP dat de provincie in bovenstaande ontwikkelingen haar regierol moet nemen? Zo ja, hoe en waneer? Zo nee, waarom niet?

   

 6. Voor wat betreft de nieuwe kolencentrale in Geertruidenberg is uw college de vergunningplichtige. Is het college van GS het met de fracties van de Brabantse Partij en SP eens dat de volgende voorwaarden moeten worden gekoppeld aan de vestiging van deze centrale, namelijk:

·                    de best bewezen techniek wordt gebruikt;

·                    CO2 wordt maximaal teruggewonnen en bijvoorbeeld geleverd aan kassen

·                    de centrale moet de mogelijkheid hebben om met schone biomassa bijgestookt te worden.

·                    gedeelte van het warmteverlies ingezet wordt t.b.v stadsverwarming

Zodat het effect wordt bereikt dat reeds deze centrales voldoen aan de Europese richtlijn voor 2020: alle nieuwe energiecentrales CO2-neutraal.

 

 1. Bent u bereid in overleg te gaan met uw collega’s van de Vlaamse provincie Antwerpen om te komen tot een gemeenschappelijk beleid aangaande vervuilende industrie langs de gemeenschappelijke grens? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe?

   

 2. De door de EU maximaal toegestane emissies van zwaveldioxine (SO2) zijn voor België 99 kiloton en voor Nederland 50 kiloton. Is deze EU-richtlijn al geïmplementeerd in beide landen? Klopt het dat door een steenkolen gestookte energiecentrale net over de grens in België, juist in Nederland de grenzen overschreden worden. Welke regelgeving is hier leidend? Bent u bereid bij de EU en de nationale overheden van België en Nederland aan te dringen op overleg inzake grensoverschrijdende overlast van zware industrie en afstemming van de normen voor uitstoot?

Het persbericht over de vragen vind je hier.

 

Leuk maar heel vermoeiend deze dagen. Veel geleerd en veel nuttige contacten opgedaan. Jammer dat ik de excursie naar Haps moest missen, maar we gaan een keer een afvaldeskundige uitnodigen in de fractie. Morgen even geen scholing, ik ben toe aan wat ruimte voor mezelf. Volgende keer beter. Ik heb voorgesteld om met de fractie eens uitgebreid stil te staan bij ons functioneren, buiten de fractievergadering om. We zijn nu een jaar bezig en er is veel veranderd voor de SP. De fractie was het er mee eens en we gaan nu nadenken over de invulling van het programma.

 

Op deze plaats wil ik graag de mensen bedanken die me de afgelopen dagen een stuk wijzer gemaakt hebben. Zonder hun deskundigheid en inzet had ik nog zitten ploeteren.

Deel

BN/De Stem: kolencentrale

Gepubliceerd op 0 reacties 1 minuten leestijd 82 x bekeken

Gisteren werd ik door een journalist van BN/De Stem gebeld over de bouw van een kolencentrale net over de grens. Er is veel onrust ontstaan bij omwonenden in West-Brabant. Zij hebben het gevoel het afvoerputje van Brabant te zijn. Net over de grens is veel vervuilende industrie. Als de wind naar het noorden blaast, is er vaak ellende (zie BASF, hier en hier).

Als je mijn commentaar in bovenstaand artikel leest, klinkt het nogal kort door de bocht. Mijn stelling is dat de procincie moet gaan praten met de Vlaamse provincie Antwerpen om gezamenlijk te bekijken wat de mogelijkheden zijn om meer vormen van duurzame energie te realiseren i.p.v. de bouw van milieu-onvriendelijke kolencentrales. Verder vind ik het niet van goed nabuurschap getuigen dat juist de vervuilende of potentieel gevaarlijke industrie zo dicht mogelijk bij de grens gepland wordt. Later vandaag meer hierover.

Deel

En Brussel dan?

Gepubliceerd op 0 reacties 1 minuten leestijd 56 x bekeken


Vandaag stond in de Volkskrant dat Vlaams minister voor Cultuur, Jeugd en Sport, Bert Anciaux, een hoge Nederlandse onderscheiding krijgt. De hoogste Nederlandse koninklijke onderscheiding nog wel. Anciaux is lid van Spirit, het kleine links-liberale overblijfsel van wat ooit de Nieuwe Vlaamse Alliantie was. Vóór Vlaanderen, maar ook voor multi-culturaliteit.

Spirit is nu wat ze in Vlaanderen noemen kartelpartner van de SPa, de Vlaamse sociaal-democraten. En Anciaux is dus minister namens het kartel SPa-Spirit in de regering van de Belgische deelstaat Vlaanderen. Om het eenvoudig te houden. Via het artikel met interview in de Volkskrant, kwam ik op Bert’s eigen webstek terecht. En zo surf je lekker door van de ene verrassing naar de andere. Ontdek het zelf maar. Ik vind het met name interessant vanwege mijn interesse in Brussel, Vlaanderen en de hele taalkwestie. Er is blijkbaar ook een vrijzinnig links antwoord op de grote vraag die België bezighoudt momenteel. Wars van ‘eigen volk eerst’, je weet wel. En wat doen we met Brussel?

Interessante, leuke pagina’s die ik tegenkwam na het bekijken van Bert’s webstek:
Ik ben bi/Je suis bi (tips voor tweetaligheid in Brussel)
deBuren (Vlaams-Nederlands Huis deBuren in Brussel)
Gemeenschap is leuker met twee (pleidooi voor een confederaal België)

Deel

EU: legbatterij weg

Gepubliceerd op 0 reacties 1 minuten leestijd 70 x bekeken


De EU maant de lidstaten om werk te maken van de afbraak van de legbatterijen. In 2012 gaat het EU-verbod op de legbatterij in. Van uitstel kan geen sprake zijn. Dit meldt nu.nl.

Gelukkig hebben we zelf als consument ook een stem. Koop dus liefst geen batterij-eieren  en ook geen producten waarin ze verwerkt zijn. Keuze genoeg, van weide-ei en eko-ei tot biologisch-dynamisch ei. De biologisch-dynamisch gehouden hennen hebben de meeste ruimte en de meeste hanen tot hun beschikking.

Wakker dier is momenteel druk met een campagne tegen de legbatterij en roept op tot een boycot van alle producten waarin batterij-eieren zijn verwerkt. Onze eigen eitjes (en trouwens ook de kippenboutjes) kwamen tot voor kort van eigen land (zie foto). Dat is het nadeel van een balkonnetje op twee hoog achter…

Deel

Actie Beneluxtrein

Gepubliceerd op 1 reactie 1 minuten leestijd 59 x bekeken


SP-Tweede Kamerlid Arda Gerkens heeft vrijdag de aftrap gegeven voor een nieuwe actie voor het behoud van de Beneluxtrein. Met de komst van de hogesnelheidstrein lijkt de NS het gebruik van dit alternatief te ontmoedigen. Vorige week stond ik nog als een haring in de ton in de trein naar Brussel.

Met veel moeite kon ik me vasthouden zodat de deuren konden sluiten. Er was een trein uitgevallen… Pas na Antwerpen kon ik fatsoenlijk zitten.

Op de SP-pagina kun je meer over de actie  lezen. Op sp.nl zijn sinds kort ook themakanalen te vinden, waaronder een themakanaal verkeer.

Deel

2 dagen Brussel

Gepubliceerd op 0 reacties 2 minuten leestijd 81 x bekeken

Centraal Station Brussel
En hier dan de reden van mijn blogverzuim van de afgelopen dagen. Ik ben met een goede vriend op stap geweest in Brussel. Ik heb het er tijdens het reces van genomen om wat vermoeiende, maar erg leuke dingen te ondernemen. Die goeie vriend is Willy, toevallig ook Statenlid en sinds kort fractievoorzitter van de SP in de Overijsselse Staten.

Heel veel valt er niet over te schrijven. Veel lol gehad, lekker Belgisch bier gedronken. Op zaterdag in elk geval, zondag maar preventief geminderd. En natuurlijk een paar keer frieten gegeten, zoals ze alleen dáár gebakken worden (tip: bij Fritland naast het oude beursgebouw).

stationskunst
Stationskunst in Brussel Centraal.

Erg leuk was het taalfoutje dat Willy maakte. Bij een Thais eettentje waar zijn jas was  aangenomen en weggehangen stond hij na afloop wat hulpeloos te zoeken. Tegen de serveerster zei hij “Mon pantalon?” Gelukkig, na mijn correctie, kon de serveerster er wel om lachen. Eenmaal buiten bestierven wij het. En even later kregen we op straat weer de slappe lach. Alleen maar leuk voor ons waarschijnlijk.

Nog net op tijd, voor de zoveelste Belgische treinstaking uitbrak, konden we het land verlaten om op tijd weer in Nederland aan te komen. Op station Roosendaal gaat vandaag in de restauratie al een rookverbod in (iemand in Den Haag heeft bedacht dat dat op 1  juni in moest gaan). In België is het in restaurants al een jaar niet toegestaan om te roken. Voor mij persoonlijk een verademing.


Doorkijkje naar het stadhuis aan de Grote Markt.

Nog een tip. Brussel is een echte vergaderstad met al zijn instituties (Europees Parlement, NAVO en het Vlaamse, Brusslese en Belgische parlement). Hotels zijn dan ook duurder op doordeweekse dagen. In tegenstelling tot echte uitgaanssteden krijg je hier juist korting in het weekeinde. Héél goedkoop (voor wie absoluut niet op luxe is ingesteld) kun je overnachten in La Potinière (het heet nu anders) aan het Sint Goriksplein (Place Saint Géry), maar hier is hun telefoonnummer: 0032 (0)2 511 01 25. Iets uitgebreider ontbijt en ook eenpersoonskamers voorhanden in Le Maribeau aan het Fontainasplein, telefoon 0032 (0)2 511 19 72. Beide hotels liggen midden in het centrum van de stad op vijf minuten lopen van de Grote Markt en een kwartiertje lopen vanaf het centraal station.

Deel