Grijze bobo’s & meer in Antwerpen

Gepubliceerd op 0 reacties 3 minuten leestijd 76 x bekeken


Na mijn aanvankelijke scepsis heb ik besloten toch maar mijn licht te gaan opsteken bij het startschot van Interreg IV, de grensoverschrijdende rehionale samenwerking. Ik verwachtte veel bobo’s en hoopte op nuttige contacten. Uiteindelijk wel wijzer geworden, maar er waren te veel bobo’s (vooral ook weer veel grijze mannen) om de nuttige contacten eruit te pikken.

Mijn insteek om samen met Gonny Andreas naar Antwerpen te gaan, was om te bekijken of wij iets met dit programma zouden kunnen op milieugebied. Met name naar aanleiding  van een aantal schriftelijke vragen over grensover-schrijdende milieu-problematiek. Steeds kwam het erop neer dat onze gedeputeerden in overleg zouden moeten met de gedeputeerden aan de andere kant van de grens. Mijn vraag is eigenlijk of er meer mogelijk is dan reageren op incidenten.

programma
Er was een hele ochtend uitgetrokken voor het programma, waarin naast toespraken van de Vlaamse minister Patricia Ceysens, plaatsvervangend directeur-generaal Economische Zaken Bert de Vries (minister Van der Hoeven had afgezegd) en natuurlijk eurocommissaris Danuta Hübner, een sofagesprek op het podium plaatsvond. Op één van de zetels nam ook Annemarie Moons plaats.


Eurocommissaris Danuta Hübner

Over Hübner kan ik kort zijn. Het zal ongetwijfeld van groot belang zijn geweest dat ze aanwezig was, Daunta Hübner had een persoonlijke tolk bij zich.maar haar toespraak in gebrekkig Engels was zo langdradig en monotoom, er kwam geen einde aan en op een gegeven moment was ik er niet meer bij. Vlaams minister Ceysens deed het wat dat betreft beter: kort en bondig. Maar de ambtenaar die minister Van der Hoeven mocht vervangen was een begenadigd spreker: inhoudelijk en geestig.

sofagesprek
In het sofagesprek werden acht gedeputeerden van de deelnemende provincies doorgevraagd naar hun ideeën over Interreg. De beide  provincies Limburg gingen daarbij verder, de colleges van Gedeputerde Staten vergaderen elke twee weken gezamenlijk. De onnatuurlijke scheiding van Limburg wordt zo een beetje teruggedraaid.

Opvallende uitspraak van Annemarie Moons (PvdA): “Je moet elkaar iets gunnen, over politieke grenzen heen”. Eentje om te onthouden.

milieu?
Wat opviel was dat minister Ceysens terugekomen was van een reis baar Seattle en Vancouver met de boodschap dat dáár alles om duurzaamheid en herwinbare energie en grondstoffen draait. Het milieu was daar veel meer nog dan hier het geval is, een prioriteit. Met name in het bedrijfsleven. Die boodschap was helder, hopelijk slaat dit over naar het Vlaams-Nederlandse bedrijfsleven.

Of wij er zelf iets met Interreg kunnen als Provinciale Staten is de vraag. Het gaat om grensoverschrijdende projecten die ingediend kunnen worden door bedrijven en organisaties. Deze zullen worden getoetst aan drie waarden: Economie (50%) en mens & milieu ieder 25%. Op de webstek van Interreg IV is te lezen wat men hieronder verstaat. Het milieu komt met name aan bod onder de noemer ‘mens’.

Opvallend was dat onder de aanwezigen geen vertegenwoordigers waren van Noord-Brabantse milieuorganisaties, daar waar de Vlaamse natuur- en milieuclubs wel gebruik hadden gemaakt van de uitnodiging. Onderschatten we het belang ervan in Brabant? De toekomst zal het leren. Overigens was het aantal statenleden ook dun gezaaid, zowel van Nederlandse al svan Vlaamse zijde.

De grote vraag die bij mij overbleef: is er nog enige vorm van democratische controle over de pot van (naar ik meen) € 96,- voor projecten. En verder ben ik nieuwsgierig in hoeverre er invloed uit te oefenen valt als projecten niet goed genoeg getoetst worden op mens- & milieu-aspecten.

het startschot
Het officiële moment bestond eruit dat elke gedeputeerde zijn of haar provincie op de Interregkaart plakte. Dit ontlokte de moderator de uitspraak (en nou net bij Annemarie Moons) toen er wat grensoverschrijdend geplakt werd: “Mevrouw de gedeputeerde, u maakt er een broddelwerk van”. Een grapje uiteraard.

op zoek naar de fractiekamer

Het provinciehuis van Antwerpen.Omdat het ondoenlijk was tussen de genodigden dat ene statenlid uit de provincie Antwerpen te pikken, ben ik in het provinciehuis op zoek gegaan naar de fractiekamer van Groen! (de Vlaamse variant van GroenLinks).  Helaas bestond die niet en het zou ook wel heel toevallig geweest zijn als er iemand aanwezig geweest was.

Deel

Snelblog over Interreg IV

Gepubliceerd op 0 reacties 1 minuten leestijd 55 x bekeken

Even een kort blogje vanuit de auto. Vanuit Antwerpen waar ik vanochtend het startschot van Interreg IV heb bijgewoond, hebben we een minitour gemaakt door het Antwerpse industriegebied tegen de grens. Daarna doorgereden om wat foto’s te schieten rond Woensderecht.

Uitgebreid verslag van de Interregbijeenkomst waarschijnlijk pas morgenochtend. Het was een leerzame dag. Interreg IV is een vervolg van twee Eurregio’s, waar 8 provincies uit België en Nederland samenwerken op economisch, maar ook op milieugebied. Economie bepaalt de helft van de projecten, milieu ongeveer een kwart.

Men had weer de mond vol van duurzaamheid, terwijl ik daar meteen bij dacht  ‘En hoe dan?’ Maar ik moet eerst mijn gedachten ordenen en mijn aantekeningen erbij nemen voor een goed verslag van vandaag. Later meer dus, met beeldmateriaal.

Deel

Uitgedunde fractie

Gepubliceerd op 0 reacties 2 minuten leestijd 60 x bekeken

Vandaag een dagje provinciehuis met ‘s middags fractie-overleg. Maar wel met een uitgedunde fractie. Vier van de twaalf leden waren elders in touw. Veerle Sleegers en Nico Schouten waren op excursie (intensieve veehouderij) met de commissie. Dat had ik ook wel gewild, maar de fractie is voor mij minstens zo belangrijk.

Wat eerder vertrokken om met behulp van fractiestagaire Martin informatie vergaard ten behoeve van schriftelijke vragen (onderwerp lees je hier volgende week). In de fractie viel vooral op de werkbezoeken die de komende tijd al dan niet worden afgelegd. Er is wat druk uitgeoefend op de fractie om toch vooral mee te gaan naar Brussel voor een informatie- en discussiebijeenkomst van twee dagen. Slechts één SP-fractielid had zich aangemeld en het was toch wel gewenst als meer leden van de tweede fractie in grootte aanwezig zouden zijn.

De fractie gaat een werkbezoek brengen aan Boxtel. Er is een interessant programma opgezet i.s.m. onder andere onze wethouder daar, Ger Wouters. Zo gaan we onder andere een kijkje nemen in de groene nieuwbouwwijk ‘In goede aarde’ en brengen we een bezoekje aan de Kleine Aarde.

Gonny en ik hebben fiat gekregen om naar de start van Interreg IV te gaan in Antwerpen, maandag over een week.

homo-emancipatie
Voor de fractie had ik een notitie gemaakt over mijn activiteiten die ik op dit terrein het afgelopen jaar heb ontplooid en welke ik nog wil ontplooien. Gelukkig zei Nico Heijmans vooraf al dat ik sowiezo van steun verzekerd was en zeker geen toestemming hoefde te vragen aan de fractie. Maar ik vind het prettig dat de andere fractieleden op de hoogte zijn. Dan weten ze wat er speelt en een voordeel voor mij was dat ik tips kreeg én dat Mahmut aanbood mee te helpen. En die samenwerking zie ik wel zitten.

Kortom, weer veel te doen de komende weken, gelukkig. De rest kan ik om strategische redenen hier niet vermelden, maar dat komt later wel weer.

Deel

Lege agenda

Gepubliceerd op 0 reacties 2 minuten leestijd 75 x bekeken

Het zou niet moeten kunnen, en ik verbaas me er al een week of wat over, maar op het provinciaal politieke vlak is het de laatste weken erg rustig. Vorige week vond ik het wel even fijn, zo’n weekje niks, maar er mag wel weer wat gebeuren. Niet dat ik helemaal stil zit.

Er komen gelukkig heel wat uitnodigingen voorbij, en daar is nu dan ruimte voor. En door de lege agenda kun je je aan dingen zetten die anders blijven liggen. Zo heb ik een afspraak met de burgemeester van Best gemaakt om eens te praten over het gevoelige onderwerp ‘ontmoetingsplekken‘. Zij heeft dat in haar gemeente heel goed en pragmatisch opgelost. Ik wil met haar de mogelijkheden bespreken om dat beleid te exporteren naar andere Brabantse gemeenten, waar dit ook speelt.

Verder kreeg ik vandaag het verzoek van SP-collega Gonny Andreas of ik wellicht ook naar de Interreg-bijeenkomst wilde komen. Ik had er al over gesproken met anderen, maar ik ben me vergeten aan te melden en vorige week had ik op die datum al de opening van het Jaar van het Religieus Erfgoed ingepland. Maar dit gaat voor.

Er wordt een overeenkomst getekend tussen Vlaanderen en Nederland voor samenwerking op milieugebied. Uiteraard ben ik weer eens te laat met aanmelden, maar ik heb het toch maar geprobeerd:

Interreg Vlaanderen-Nederland 

In aanwezigheid van Danuta Hübner, Europees Commissaris voor Regionaal Beleid, de Vlaamse minister Patricia Ceysens en de Nederlandse minister Maria van der Hoeven wordt het officiële startschot gegeven voor de uitvoering van het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma Interreg IV Grensregio Vlaanderen-Nederland (2007-2013). Tijdens de bijeenkomst zullen onder meer de nodige documenten om projecten binnen het nieuwe programma te kunnen indienen, ter beschikking worden gesteld. Het programma loopt van 9.30 uur tot 14.00 uur en deelname aan dit evenement is gratis. U kunt zich tot uiterlijk 29 februari 2008 aanmelden.

Hier wat informatie van brabant.nl over Interreg IV. Onze aanwezigheid kan wel degelijk nuttig zijn, zeker omdat ik steeds aangedrongen heb op samenwerking met onze Zuiderburen, ook op milieugebied, met het oog op de milieu-overlast die in West-Brabant wordt ervaren door vervuilende industrie net over de grens.

Deel