Na een heerlijk middagje niks doen kom ik thuis en wordt mijn digitale brievenbus bedolven onder berichten. Zoals verwacht enkele moties die morgen in Provinciale Staten worden ingediend (bij gebrek aan andere agendapunten), maar ook een bericht over een elektronische zeurpiet en berichten over blogs van statenleden op brabant.nl.

Marusjka Lestrade heeft de griffie blijkbaar ongeveer gelijktijdig met mij verzocht om op brabant.nl, naast de weblogs van gedeputeerden, ook die van de regelmatig bloggende statenleden te vermelden. Grappig dat haar verzoek direct bij de webbaas van de provincie terecht is gekomen en de mijne bij het presidium (vergadering van de fractievoorzitters). Twee keer geschoten, hopelijk raak.

We ergeren ons al een tijdje aan het feit dat op de voorpagina van brabant.nl de blogs van gedeputeerden én de commisaris der koningin worden vermeld, terwijl een enkele gedeputeerde daadwerkelijk een regelmatig bijgehouden blog heeft. Mijn advies is dan ook om de blogs die niet bijgehouden worden weg te halen en daarvoor in de plaats de bloggende statenleden in te voegen.

Inmiddels zijn er al een paar gedeputeerdenblogs verwijderd, maar de resterende gedeputeerden zijn ook niet echt fanatieke schrijvers.

Nog meer ergernis…

… wordt veroorzaakt door ene heer Quekel sr. Deze heer bestookt statenleden en nog meer ongelukkigen met een stroom aan e-post. En als het nou verheffend is wat de man te melden heeft, maar de inhoud roept ook ergernis op.

O wee als je aangeeft zijn berichten niet op prijs te stellen. Nog meer ellenlange epistels zijn het gevolg. Ik heb er een einde aan gemaakt door bij de helpdesk deze man te blokkeren. Maar nu bemoeit zich hier de griffier ook al mee. Ik vrees dat een verzoek aan de heer Quekel hetzelfde effect heeft als een verzoek tot matiging aan zijn geestverwant Wilders. Geen. Blokkeren is de boodschap. En mocht hij dit blog nu vinden, geen probleem, hij kan zo op de spamlijst ;).

Geef een reactie