Ik heb er twee dagen van provinciale commissies en andere overleggen opzitten. Donderdag overleg met griffie over declaraties (opgelost). Daarna Beleidsevaluatie (reconstructie!), daarna deel 1 van Ruimte & Milieu. Vandaag deel 2 van Ruimte & Milieu met tussendoor een spoedoverleg over de informatiekwestie (ook opgelost).

Beleidsevaluatie
Er waren veel Statenleden aanwezig bij de vergadering en dat voelde erg goed moet ik zeggen. Het is lang geleden dat de commissie Beleidsevaluatie (cieBE) zo vruchtbaar overleg pleegde. Ik moet er bij zeggen dat ik na een lange reeks zonder afwezigheid de laatste twee vergaderingen gemist heb. Zonde, want er was een goede presentatie van het bureau dat een verkennend onderzoek naar de onderzoeksvraag m.b.t. de reconstructie had verricht.

Dat het allemaal zo uitvoerig gebeurt is niet zo verwonderlijk, vorig jaar kostte de keuze van dit onderwerp de cieBE nog bijna de kop. Daarom ben ik juist zo blij dat alles gisteren in zulke goede harmonie verliep. Geen politieke frictie in elk geval.

We hebben een eerste discussieronde gehouden over het tweede onderzoek dat binnenkort van start moet gaan: het arbeidsmarktbeleid. daarover later vast meer.

Ruimte & Milieu – deel 1
De commissie Ruimte & Milieu (cieRM) stond in het teken van de voorbereiding van het Statendebat i.h.k.v. het Burgerinitiatief Megastallen Nee!. De technische voorbereiding dus. Maar met zo’n volle publieke tribune en de pers aanwezig was de verleiding voor de PvdD en een beetje voor de Brabantse Partij (welkom terug Aloysia!) te groot om te willen scoren.

En zo gingen we weer twee dagen van polarisatie in de cieRM tegemoet. Er is al zoveel over gezegd en geschreven, inhoudelijk kom ik er op terug na het Statendebat zelf. En vanavond is er nog de SP-avond in Diessen (de tweede al weer) over het burgerinitiatief. Ik denk dat we er dan langzamerhand wel even genoeg hebben gehad. Het blijft toch een beetje hetzelfde circuit dat elkaar steeds tegenkomt.

Ruimte & Milieu – deel 1
Voor mij belangrijk agendapunt wasde notitie Actualisatie Beleidskader Milieu. Een voorproefje van wat komen gaat, want eind 2010 (zo vlak voor de Statenverkiezingen) gaan we beleid voor de komende vier jaar vaststellen. Beetje tegen mijn principes, maar er is zoveel gebeurd de afgelopen jaren dat ik veel van die zaken wel terug wil zien.

Eén zaak is die van het militaire en burgervlieglawaai. Ik krijg eindelijk mijn overzicht van belangenconflict tussen enerzijds het Rijk (militaire luchtvaart en uitbreiding Schiphol-vluchten in Eindhoven) en anderzijds het belang van omwonenden die geluid moeten tolereren dat vaak de normen overschrijdt. Ik wil weten waar we aan toe zijn. Het liefst hoorde ik de erkenning uit de mond van Gedeputeerde Onno Hoes dat hij het belang van die mensen een provinciaal belang noemde.

Wel goed om te horen was, laat ik eens positief afsluiten, dat hij een ommekeer in het denken aankondigde. Verschillende bewonersorganisaties (hij noemde als voorbeeld het Ravensteinse comité ‘het kan heus beter’) hebben zoveel expertise. Het is zonde, aldus Hoes, om tegenover elkaar te staan. Muziek in mijn oren. Nu de praktijk, maar het begin is er.

Spoedoverleg informatieplicht
Tussendoor kreeg ik een briefje dat de Commissaris van de Koningin (CvdK) me verwachtte om mijn brief te bespreken met griffie, directie en de afdeling communicatie. Ik ga hem hier niet herkouwen (klik maar hier voor de inhoud, spreekt voor zich). Ik heb de CvdK bedankt voor zijn snelle en adequate actie, heel plezierig. De uitleg hoe het zo kon lopen was helder, en dat het niet meer zo zou moeten gaan ook. Handen geschud en in het vervolg vertrouw ik erop dat het beter gaat.

Inmiddels is de pers toch op de hoogte van ‘de brief’, dat is natuurlijk ook weer niet verwonderlijk. Journalisten volgen me ook op twitter en lezen ook dit blog en gaan ermee aan de slag. Morgen het Eindhovens Dagblad maar lezen.

Geef een reactie